Rekrutacja


Informacje dla rodziców dzieci rozpoczynających

od września 2021 r. naukę w klasie pierwszej.

Poniżej znajduje się wykaz dokumentów, które należy dostarczyć w komplecie do sekretariatu szkoły do dnia 15 sierpnia 2021 r.:

– karta zdrowia dziecka (bilans „0”);

– 1x zdjęcie do legitymacji (podpisane: imię i nazwisko, data ur., PESEL);

– opinia lub orzeczenie PPP (kserokopia), jeśli dziecko takie posiada;

– orzeczenie o niepełnosprawności PFRON (kserokopia), jeśli dziecko takie posiada;

– wniosek „BILET+” (odpowiednio gmina, miasto + oświadczenie o m. zamieszkania);

– indywidualny wywiad środowiskowy dla pielęgniarki szkolnej;

– deklaracja korzystania z obiadów;

– karta zgłoszenia dziecka do świetlicy (dla chętnych dzieci rodziców pracujących);

– zwolnienie z zajęć (wychowanie fizyczne/basen).

  • BILET+ wniosek należy dokładnie wypełnić drukowanym pismem, nie pomijając żadnych informacji (RODO), poniżej nr linii autobusowych, które należy odpowiednio wpisać we wniosku:

wniosek dla dzieci z MIASTA LUBIN – nie wpisywać nr linii.

wniosek dla dzieci z GMINY LUBIN – należy wpisać odpowiednio: Buczynka – 104 / Bukowna – 105 / Chróstnik – 5 / Czerniec – 102 / Dąbrowa Górna – 102 / Gogołowice – 100 / Gola – 100 / Gorzelin – 105 / Gorzyca – 101 / Karczowiska – 105 / Kłopotów – 4 / Krzeczyn Mały – 101 / Krzeczyn Wielki – 2 / Księginice – 102 / Lisiec – 105 / Miłoradzice – 104 / Miłosna – 100 / Miroszowice – 6 / Niemstów – 100 / Obora – 1 / Osiek – 4 / Pieszków – 104 / Raszowa – 104 / Raszowa Mała – 104 / Raszówka – 104 / Siedlce – 102 / Składowice – 102 / Szklary Górne – 1 / Ustronie – 102 / Wiercień – 105 / Zimna Woda – 105.

*Bilet wydany na jedną linię upoważnia do darmowego przejazdu wszystkimi liniami.

Wnioski z brakującymi danymi nie będą przyjmowane.

  • świetlica – czynna od godz. 6:30 do godz. 16:00. Mogą z niej korzystać tylko dzieci rodziców pracujących. Do 10 września br. należy dostarczyć aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców;

  • stołówka szkolna – informacje o zasadach wydawania obiadów i terminach płatności znajdują się na deklaracji, pozostałych informacji udziela intendent;

  • obuwie zmienne – obowiązuje w okresie jesienno-zimowym, pozostawiane jest w szkole, w szafkach ubraniowych (kluczyki będą rozdawać wychowawcy);

  • strój na zajęcia wychowania fizycznego – w zależności od pory roku – krótkie spodenki i koszulka lub dres; obuwie sportowe koniecznie z jasną podeszwą;

  • strój galowy – biała bluzka/koszula, czarny lub granatowy dół – spódnica/spodnie. Strój obowiązuje w czasie uroczystości szkolnych, będzie potrzebny już 1 września;

  • podręczniki – dziecko będzie korzystało z podręczników wypożyczonych z biblioteki szkolnej. Należy zakupić podręcznik z ćwiczeniami do religii o czym poinformuje nauczyciel religii we wrześniu.

  • basen – w ramach lekcji wychowania fizycznego dzieci kl. I uczestniczyć będą w zajęciach pływania na basenie. Należy zakupić strój do pływania, czepek, klapki, okularki. Jeżeli z przyczyn zdrowotnych dziecko nie będzie mogło pływać lub uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły zaświadczenie lekarskie wraz z podaniem do dyrektora z prośbą o zwolnienie z zajęć.

  • mLegitymacje – dla uczniów naszej szkoły są wydawane mLegitymacje. Należy przesłać opisane (imię i nazwisko, bez polskich znaków) zdjęcie dziecka w formacie JPG lub JPEG, plik nie może być większy nić 5 MB, na adres sekretariatu: sekretariat@sp12lubin.edu.pl. W przypadku braku możliwości przesłania zdjęcia w formie elektronicznej, mLegitymacja będzie wyrobiona na podstawie skanu zdjęcia dostarczonego w formie papierowej.

Dokumenty do pobrania: 

wyprawka szkolna,

zwolnienie z wychowania fizycznego

pielęgniarka szkolna,

wniosek Bilet+ miasto,

wniosek Bilet+ gmina

deklaracja-OBIADY.

oświadczenie o miejscu zamieszkania

dla chętnych – zgłoszenie dziecka do świetlicy

Sekretariat szkoły czynny jest: poniedziałek, czwartek  w godz. 700 do 1500,

wtorek, środa, piątek w godz. 730 do 1530 ,

(wakacje: poniedziałek – piątek 700 do 1500).

 

Facebook
Skip to content