Rekrutacja


Rekrutacja 2020/ 2021

Szanowni Rodzice!

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania.

Odpowiednie wnioski „Bilet+” (miasto/gmina), jak i pozostałe – wywiad środowiskowy i świetlica, należy wypełnić i dostarczyć do szkoły do 30 czerwca br.  Proszę zwrócić uwagę na czytelne podpisy we wskazanych miejscach (RODO).
Przypominam również o dostarczeniu zdjęcia do legitymacji (wersja papierowa i elektroniczna). Zdjęcie powinno być opisane: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, aktualny adres zamieszkania.
Ww. dokumenty należy zostawić na dyżurce szkoły we wskazanym miejscu, najlepiej w komplecie.

Dokumenty  do  pobrania:

wniosek „Bilet+” (Gmina Miejska)

wniosek „Bilet+” (Gmina Wiejska)

zgłoszenie do świetlicy

wywiad pielęgniarkiListy klas pierwszych oraz wszelkie informacje o nowym roku szkolnym będą wywieszone na drzwiach szkoły 31 sierpnia i 1 września br.

KANDYDATÓW OBOWIĄZUJE REKRUTACJA ELEKTRONICZNA POD ADRESEM:

lubin.podstawowe.vnabor.pl

 

Sekretariat szkoły czynny jest w okresie wakacyjnym (już od 22 czerwca br,):

poniedziałek – piątek  700 – 1500 

 

 

Zasady rekrutacji do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie prosi rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły o składanie wniosków/zgłoszenia  do zapisu dziecka/kandydata do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 we wskazanych terminach:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniających
1. Złożenie przez rodziców w szkole obwodowej zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły. 24 lutego 2020 r.

godz. 8:00 –

16 marca 2020 r.

godz. 15:00

2. Złożenie przez rodziców kandydata zamieszkałego poza obwodem, wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 24 lutego 2020 r.

godz. 8:00 –

16 marca 2020 r. godz. 15:00

15 kwietnia 2020 r.

godz. 8:00

21 sierpnia 2020 r.

godz. 15:00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.). do

23 marca 2020 r.

do

21 sierpnia 2020 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 25 marca 2020 r.

– godz. 15:000

26 sierpnia 2020 r.

– godz. 15:00

5. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 26 marca 2020 r.

– godz. 8:00

1 kwietnia 2020 r.

– godz. 15:00

27 sierpnia 2020 r.

– godz. 8:00

28 sierpnia 2020 r.

– godz. 15:00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 2 kwietnia 2020 r.

– godz. 15:00

31 sierpnia 2020 r.

– godz. 15:00

 

Zapisy dotyczą dzieci: rocznik 2013 (siedmiolatki) oraz sześciolatki  rocznik 2014 r. (pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w szkole (należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z przedszkola o realizacji przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego)).

 

Do obwodu  szkoły SP 12 należą ulice:

Żurawia, Krucza, Sportowa (od nr 50), Sowia, Leśna  (nr parzyste od nr 24), Gajowa (nr nieparzyste), Ptasia (nr parzyste od 64 i nr nieparzyste od nr 75), Wrzosowa (nr parzyste od nr 88 i nr nieparzyste od nr 67), Jeżynowa, Malinowa, Jagodowa, Szpakowa, Krzemieniecka, Brzeska, Grodzieńska, Prof. Józefa Zwierzyckiego nieparzyste, Lwowska, Józefa Piłsudskiego od nr 66, Poleska, Tarnopolska, Wołyńska, Ignacego Domeyki, Żytomierska.

Uwaga! W przypadku wyboru innej szkoły niż obwodowa, rodzice proszeni są o przekazanie informacji do sekretariatu szkoły, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

Kryterium brane pod uwagę podczas rekrutacji to:

1/ rodzeństwo kandydata uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 12 w Lubinie,

2/ rodzice lub opiekunowie prawni pracujący na terenie Gminy  Miejskiej Lubin,

3/ krewni mieszkający w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 12 w Lubinie i deklarujący pomoc w opiece nad kandydatem do klasy pierwszej.

Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły, jeżeli dysponuje  on wolnymi miejscami po przeprowadzeniu rekrutacji dzieci z obwodu. We wniosku prosimy podać nazwę szkoły, do których zostały złożone wnioski o przyjęcie dziecka/kandydata  do szkoły (wskazanie kolejności wybranych szkół).

Zarządzenie Prezydenta Miasta

UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH OBOWIĄZUJE REKRUTACJA ELEKTRONICZNA POD ADRESEM:

http://dolnoslaskie.edu.com.pl.
WSZYSTKIE DANE WE WNIOSKU (wyniki egzaminu, oceny, inne wymagane informacje) wprowadza rodzic wraz z dzieckiem.
Terminy zostaną określone w ZARZĄDZENIU KURATORA OŚWIATY.

Facebook
Skip to content