Wolontariat


Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II

W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU  ZAWIESZA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ.

Informujemy, że wpisy na świadectwach odnośnie udziału uczniów w działaniach charytatywnych zostanie określony w Zarządzeniu Dolnośląskiego Kuratora pod koniec roku szkolnego.

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły – nauczycieli, uczniów i rodziców -na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Celem Szkolnego Koła wolontariatu jest:

a. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
b. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
c. Kształtowanie postaw prospołecznych.
d. Rozwijanie empatii i tolerancji.

Realizowane działania:

a. Zbiórka na rzecz fundacji Podaj łapę
b. Współpraca z lubińskim hospicjum, sadzenie żonkili, zbiórka artykułów pierwszej potrzeby
c. Zbiórka nakrętek, baterii, puszek- działania na rzecz ochrony środowiska
d. Udział w akcji ogólnopolskiej Szlachetna paczka
e. Pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym przy współpracy ze stowarzyszeniem Palium
f. Pomoc koleżeńska, pomoc młodszym kolegom i koleżankom
g. Sprzątanie świata oraz sprzątanie cmentarza w ramach akcji Dbaj i pamiętaj

Koordynator Szkolnego Koła Wolontariatu
Katarzyna Woźnica

Skip to content