Obiady


Plik do pobrania: NOWY REGULAMIN STOŁÓWKI

Nowe deklaracje na rok szkolny 2023/2024

Rodzice wypełniają deklarację i wrzucają do pudła przy wejściu głównym do szkoły lub przesyłają mailowo na adres szkoły. 

UWAGA!!! – Każdego roku trzeba składać nowe. Wcześniejsze dotyczą poprzedniego roku szkolnego.

Termin składania deklaracji do 04 września 2023 r. (lub w dowolnym momencie w trakcie roku szkolnego – jeśli zaistnieje taka potrzeba)

Płatność tylko przelewem:

PEKAO Bank Pekao S.A.
04 1240 3464 1111 0010 2782 0732

Koszt obiadów w miesiącu: kwiecień – wynosi  120  zł. Koszt pojedynczego obiadu: 6 zł

Płatności prosimy wysyłać do 10.04.2024 r.  PROSIMY o terminowe płatności i w opisach przelewów tylko wpis  „Obiady szkolne. Imię i Nazwisko dziecka”.

Przypominamy, że obowiązek odpisu obiadów spoczywa na rodzicach. Nawet jeśli dotyczy to izolacji lub kwarantanny narzuconej przez Sanepid a przekazanej przez szkołę.

Ze względu na procedury zamawiania towaru, nieobecność ucznia z powodu choroby lub innych przyczyn losowych w celu odpisu za obiady rodzic zobowiązany jest zgłosić najpóźniej w danym dniu do godziny 8.30 osobiście u intendenta,  telefonicznie pod numerem tel. 76 746 70 11 (ew. sekretariat: 76 724 95 70), mail: m.wodziczka@sp12lubin.edu.pl oraz poprzez komunikator dziennika Librus-Synergia.

JADŁOSPIS – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie

DO POBRANIA:

Jadłospis

 

Skip to content