Doradca zawodowy

Doradca zawodowy


Harmonogram pracy:

DORADCA ZAWODOWY

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Magdalena Trościanko

sala 215

10:45 – 12:30 10:45 – 11:30 8:55 – 9:40

10:45 – 12:30

11:45 – 12:30 9:30 – 11:30

“Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić.”
Walt Disney

Drodzy Uczniowie!

Kończąc naszą szkołę stajecie przed wyborem dalszego kierunku kształcenia. Podjęcie decyzji o wyborze zawodu jest trudnym momentem w życiu. Na tym etapie, ważne jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności przydatne w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg kariery zawodowej. Każdy uczeń powinien poznać siebie i własne predyspozycje indywidualne, by móc wybrać prawidłowo.

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to wszystkie działania w ramach działalności szkoły wpierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły, kierunku dalszej edukacji i zawodu. Niezależnie od wiedzy o świecie i samym sobie wyniesionej z domu, uczestnictwo uczniów w zajęciach szkolnych sprzyja lepszemu samopoznaniu. Ucząc i bawiąc się w grupie, uczniowie stopniowo uświadamiają sobie własne zdolności, zainteresowania, mocne strony, umiejętności i predyspozycje.

Lekcje z doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas VII i VIII. W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego sienie oraz doskonalenia umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.

Szanowny Rodzicu – jak pokazują badania, to Ty masz największy wpływ na podejmowanie decyzji przez Twoje dziecko. Jesteś pierwszym doradcą swojego nastolatka w przeróżnych sprawach dnia codziennego, zatem spróbuj także wesprzeć go w wyborze szkoły ponadpodstawowej i zawodu.

Choć towarzyszysz mu na co dzień, możesz zapytać: Co mogę zrobić? Jak mogę pomóc?

Rodzicu, przede wszystkim możesz:

  • zaobserwować, jakie czynności chętnie wykonuje Twoja córka lub syn, co ich pasjonuje, zajmuje, ciekawi i rozmawiać z nim na ten temat. Są one bowiem pierwszym źródłem informacji o jego zainteresowaniach,
  • przyglądać się temu, w których zajęciach pozalekcyjnych Twoje dziecko czuje się jak przysłowiowa „ryba w wodzie”,
  • rozmawiać na temat interesujących córkę lub syna przedmiotów szkolnych. Rozmowy te mogą być dla Ciebie kopalnią wiedzy o potencjale dziecka,
  • towarzyszyć w codziennych obowiązkach – to pozwala na zaobserwowanie przejścia z dziecięcej fazy marzeń, zawodowych fantazji przez fazę zainteresowań do krystalizacji pomysłów na siebie,
  • angażować się w życie szkoły, także we współpracę związaną ze wspieraniem uczniów w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej.

Technikum i branżowa szkoła I stopnia – różnice w organizacji kształcenia:

Skip to content