RYS HISTORYCZNY

1 września 1984 roku nastąpiła inauguracja roku szkolnego 1984/85 w nowym budynku szkolnym.
W trzynastu salach lekcyjnych, na dwie zmiany uczyło się blisko 800 dzieci. Było osiem pierwszych, dziewięć drugich i osiem trzecich klas. Do roku 1989 funkcjonowaliśmy jako szkoła ucząca dzieci w klasach I-III. Od roku szkolnego 1989/90 byliśmy szkołą czteroklasową z kilkunastoma oddziałami.
W marcu 2000 roku organ prowadzący wydał zgodę na przekształcenie placówki w sześcioklasową szkołę podstawową. Pierwsi absolwenci pełnej szkoły podstawowej opuścili mury naszej placówki w czerwcu 2002roku.

DYREKTORZY SZKOŁY:

Dyrektor mgr Anna Murdzek (1984 – 1999)
Zastępcy dyrektora:
• Maria Wasyluk (1994 – 1991)
• Zenobia Piaseczna (1992 – 1995)
• mgr Bogusława Potocka (1990 – 1992),
(1996 – 1999)

Dyrektor mgr Alicja Stąporek (1999 – 2004)
Zastępcy dyrektora:
• mgr Bogusława Potocka (2000 – 2002)
• mgr Bożena Kowal (2003 – 2004)

Dyrektor mgr Bożena Kowal (2004 – 2019)
Zastępca dyrektora:
• mgr Michalina Stefaniak (2004 – 2019)
• mgr Wiesław Bartoszewicz (2017 – 2019)

Dyrektor mgr Wiesław Bartoszewicz (2019 – nadal)
Zastępca dyrektora:
• mgr Katarzyna Markowska (2019 – nadal)
• mgr Magdalena Romaniec (2019 – 2020), (2022 – nadal)