Dni projektowe

Dni projektowe


Kalendarz dni projektowych w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Nazwa Termin
Projekty o charakterze ekologicznym
1 ZIELONY – DZIEŃ NATURY 26.09. – czwartek
2 ŻÓŁTY – DZIEŃ SŁOŃCA 27.11. – środa
3 NIEBIESKI – DZIEŃ WODY 17.01. – piątek
4 HAPPENING – DZIEŃ ZIEMI BRĄZOWY 20.03. – piątek
Projekty pozostałe
5 BIAŁY – DZIEŃ ŚWIĄTECZNY 20.12. – piątek
6 DZIEŃ PATRONA 15.05. – piątek
7 POMARAŃCZOWY – DZIEŃ ZDROWIA 1.06. – poniedziałek

Harmonogram pracy w dniu projektowym:

8.00 – 9.30 – zajęcia
9.30 – 9.45 – przerwa śniadaniowa
9.45 – 11.30 – zajęcia
11.30 – obiad

DZIEŃ NATURY – 26 września 2019 r.

„Śmieci mniej – Ziemi lżej”

Cele, które nam przyświecają:

 • zachęcanie do refleksji nad obecną, złą sytuacją ekologiczną,
 • wdrażanie do dbania o czystość Ziemi,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • doskonalenie umiejętności współpracy w działaniach na rzecz ochrony przyrody.

Harmonogram:

8.00 – 9.30 – praca metodą projektu

Uczniowie pracują w kilkuosobowych zespołach:

zespół przyrodników – wykonanie metaplanu „Co zrobić, żeby śmieci było mniej?”
zespół redaktorów – opracowanie Szkolnego Kodeksu Ekologicznego;
zespół językowy – wykonanie plakatów w języku angielskim „Turn the planet green”;
zespół sportowców – przeprowadzenie rozgrywek sportowych;
zespół fotoreporterów – wykonanie zdjęć z dnia projektowego, przeprowadzenie sondy ulicznej;
zespół wolontariatu – sadzenie żonkili na rzecz Lubińskiego Hospicjum.

9.30 – 9.45 – przerwa śniadaniowa – czas na jabłko!
9.45 – 11.30 – zajęcia z wychowawcą:
patio szkolne – wspólne zdjęcie – utworzenie zielonego hasła „BE GREEN”;
klasy I – III – przemarsz wokół szkoły, wykrzykiwanie haseł: „Wrzucaj śmieci do śmietnika – odpowiedniego pojemnika”, „Kto odpady segreguje ten na medal sługuje”;
udział klas IV – VIII w akcji „Sprzątanie świata”:

Koordynatorzy projektu: Danuta Łajewska i Katarzyna Woźnica.

Więcej o nas:
http://www.lubin.pl/zielone-zajecia-w-lubinskiej-szkole/

 


DZIEŃ ŻÓŁTY – ALARM, SŁOŃCE  – 27 listopada 2019 r.

„Jak człowiek może uratować zagrożone gatunki? Pomoc nie musi kosztować!”.

Cele, które nam przyświecają:

 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności i uwrażliwienie na problemy ekologiczne,
 • zainteresowanie światem jego różnorodnością, bogactwem i pięknem,
 • doskonalenie umiejętności współpracy oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony zagrożonych gatunków,
 • integracja społeczności uczniowskiej z uwzględnieniem postawy życzliwości wobec siebie

Harmonogram:

8.00 – 11.30 – praca metodą projektu

Uczniowie pracują w kilkuosobowych zespołach:

 • warsztaty przyrodnicze – opracowanie slajdu/plakatu wylosowanego wcześniej zagrożonego gatunku, opracowanie metaplanu pt. „Jak można uratować zagrożone gatunki?”,
 • prelekcja nt. „Ochrony środowiska na obszarze powiatów leżących w Dolinie Środkowej Odry” – p. Maria Stróżyk z Fundacji EKOVITA,
 • zajęcia nt. pszczelarstwa: Zbigniew Smoła ze Stowarzyszenia Pszczelarzy RUDNA oraz p. Adam Wilk,
 • warsztaty fizyczne – „Przygody energii”
 • warsztaty geograficzne – „Słońce jak centrum Układu Słonecznego”
 • warsztaty plastyczne – wykonanie muralu na ścianie korytarza II piętro,
 • zespół fotoreporterów – wykonanie zdjęć z dnia projektowego;

9.30 – 9.45 – przerwa śniadaniowa – kiermasz ciast,

9.45 – 11.30 – kontynuacja zadań w zespołach.

 • udział klas III w pokazach eksperymentów i doświadczeń przygotowanych na warsztatach fizycznych i geograficznych.

Koordynator projektu: Danuta Łajewska

 

DZIEŃ BIAŁY – ŚWIĄTECZNY – 20 GRUDNIA 2019 r.

Cele, które nam przyświecają:

 • przybliżenie uczniom kultury, tradycji naszego kraju, krajów anglojęzycznych,
 • poznanie nowych technik i przygotowanie ozdób świątecznych,
 • rozwijanie kreatywności wśród uczniów,
 • doskonalenie sprawności fizycznej, spostrzegawczości, refleksu,
 • wykorzystanie w praktyce i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych przedmiotów,
 • integracja społeczności uczniowskiej z uwzględnieniem postawy życzliwości wobec siebie.

Harmonogram dla klas I – III:

8.00 – 11.00 – spotkania z wychowawcą,

Harmonogram dla klas IV – VIII:

8.00 – 9.40 – praca metodą projektu.

Uczniowie pracują w kilkuosobowych zespołach:

 • przedstawienie „Jasełka”,
 • zajęcia anglojęzyczne – „Xmas Fun” oraz „Winter Wonderland”,
 • zajęcia polonistyczno – sportowe – „Białe dyktando biegane”,
 • zajęcia polonistyczne – „Językowe zabawy bielą”,
 • zajęcia matematyczno – techniczne – „Nićmi malowane”, „Matematyczne śnieżynki”,
 • zajęcia sportowe – turniej Unihokeja,
 • warsztaty chemiczne – „Chemia w kuchni”,
 • warsztaty przyrodnicze – „Jak mądrze dokarmiać ptaki zimą”,
 • warsztaty biologiczne – „Dlaczego zwierzęta hibernują zimą?”,
 • warsztaty geograficzne – „Laponia – kraina św. Mikołaja”,
 • warsztaty plastyczne – „Białe jak śnieg”,
 • zajęcia komputerowe – wykonanie grafiki świątecznej, prezentacji nt bezpieczeństwa podczas zimy,
 • zespół fotoreporterów – wykonanie zdjęć z dnia projektowego;

9.40 – 10.50 – spotkanie z wychowawcą,

Skip to content