Harmonogram zebrań


Terminarz spotkań wychowawców z rodzicami 2023/2024

Spotkanie ogólne wychowawcy z rodzicami:
organizacyjne.
4 września 2023 r.
godz.16.00 – 17.00
Spotkanie ogólne z rodzicami:
podsumowanie I półrocza.
29 stycznia 2024 r.
godz.16.00 – 17.00
Spotkanie ogólne z rodzicami klas VIII:
omówienie egzaminu ósmoklasisty.
6 maja 2024 r.
godz.16.00 – 17.00
Spotkanie ogólne z rodzicami:
poinformowanie o przewidywanych ocenach z zachowania i z zajęć dydaktycznych.
20 maja 2024 r.
godz.16.00 – 17.00

Terminarz konsultacji nauczycieli z rodzicami 2023/2024

Konsultacje rodziców z nauczycielami. 6 listopada 2023 r.
godz. 16.00 – 17.00
Konsultacje rodziców z nauczycielami. 11 grudnia 2023 r.
godz. 16.00 – 17.00
Konsultacje rodziców z nauczycielami. 25 marca 2024 r.
godz. 17.00 – 18.00
Konsultacje rodziców z nauczycielami 20 maja 2024 r.
godz. 16.00 – 17.00

 

Godziny dostępności nauczycieli według harmonogramu – poza dniami konsultacji i spotkań z wychowawcami

Wykaz godzin dostępności

Skip to content