Promocja zdrowia

Promocja zdrowia


PLAN PRACY ZESPOŁU PROMOCJI ZDROWIA ROK SZKOLNY 2019/2020

LIDER ZESPOŁU: EWA MOWCZAN

„Edukacja zdrowotna – prawem każdego człowieka chronionym przez Konwencję Praw Dziecka”

Realizacja działań zawartych w programie PROMOCJI ZDROWIA w oparciu o wyznaczone cele:

Cel strategiczny:

 • poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia dzieci i młodzieży,
 • stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności zdrowego stylu życia, a także podejmowanie działań na rzecz własnego zdrowia i zdrowia innych,
 • kształtowanie sprzyjającego zdrowiu środowiska życia, pracy i nauki.

Cele operacyjne:

 • zwiększanie aktywności fizycznej młodzieży,
 • kształtowanie odpowiednich nawyków żywieniowych przez wskazywanie zasad i sposobów prawidłowego żywienia,
 • walka z upowszechnieniem palenia tytoniu, picia alkoholu i substancji psychoaktywnych,
 • zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej oraz działań w zakresie promocji zdrowia,
 • promocja zdrowia psychicznego (stres, nerwice, złe emocje, relacje międzyludzkie, współdziałanie jednostki w grupach, w społeczności lokalnej, rozwiązywanie własnych problemów, konfliktów, odpowiedzialność za swoje zdrowie).

Sposoby realizacji:

 • zagospodarowanie czasu wolnego;
 • udział w konkursach, olimpiadach;
 • spotkanie ze specjalistami;
 • organizacja Tygodnia zdrowia;
 • wykonanie gazetek na szkolnych tablicach i korytarzach;
 • realizowanie programów profilaktycznych w ramach godzin wychowawczych;
 • udział w rajdach;

CZŁONKOWIE ZESPOŁU:
Ewa Mowczan – lider
członkowie: Bożena Antkowiak, Renata Kaczmarek, Ewelina Kowalczyk, Jolanta Lech, Joanna Skalna, Danuta Łajewska, Ewelina Cieślewicz, Patrycja Pielichowska, Wioleta Szpilewska, Anna Gębka

DO POBRANIA:

Skip to content