Regulaminy i procedury

Regulaminy i procedury


(w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Regulaminy
zostają podporządkowane wytycznym wynikającym z Rozporządzeń MEiN, MZ i GIS)

Skip to content