Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie

informuje, że listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  będą wywieszone
26 marca br. o godzinie 15.00 w gablocie przed wejściem do szkoły.

 


Sekretariat szkoły czynny jest: poniedziałek – piątek w godz. 730 do 1530.

 

Terminy związane z rekrutacją do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej Nr 12 w Lubinie w roku szkolnym 2024/2025:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Złożenie przez rodziców w szkole obwodowej, zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, o którym mowa w § 3 niniejszego zarządzenia.

1 marca 2024 r.

godz. 8°° –

15 marca 2024 r.

– godz. 15°°

2.

Złożenie przez rodziców kandydata zamieszkałego poza obwodem, wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 marca 2024 r.

godz. 8°° –

15 marca 2024 r.

– godz. 15°°

17 kwietnia 2024 r.

godz. 8°° –

19 sierpnia 2024 r.

godz. 15°°

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.).

do

22 marca 2024 r.

do

23 sierpnia 2024 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

26 marca 2024 r.

– godz. 15°°

26 sierpnia 2024 r.

– godz. 15°°

5.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.*

*POTWIERDZENIE WOLI DOTYCZY WSZYSTKICH KANDYDATÓW!!!

27 marca 2024 r.

– godz. 8°°

4 kwietnia 2024 r.

– godz. 15°°

27 sierpnia 2024 r.

– godz. 8°°

29 sierpnia 2024 r.

– godz. 15°°

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

5 kwietnia 2024 r.

– godz. 15°°

30 sierpnia 2024 r.

– godz. 15°°

 


 

Skip to content