O programie…

„Posiłek w szkole i w domu” to program realizowany przy wsparciu budżetu państwa na remonty stołówek szkolnych i doposażenie kuchni.

KWOTA DOTACJI: 80 000 ZŁ.

WKŁAD WŁASNY: 20 000 ZŁ.