Kalendarz szkolny


Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rok szkolny trwa: 1 września 2020 r. – 25 czerwca 2021 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2020 r.
Przekazanie informacji rodzicom o przewidywanych
nagannych ocenach zachowania i przewidywanych
ocenach niedostatecznych z zajęć dydaktycznych.
do 11 grudnia 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 r.
Wystawienie półrocznych ocen zachowania
i półrocznych ocen z zajęć edukacyjnych.
do 11 stycznia 2021 r.
Rada klasyfikacyjna 15 stycznia 2021 r.
Ferie zimowe: 18 – 31 stycznia 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 1 – 6 kwietnia 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty: 25 – 27 maja 2021 r.
Wystawienie proponowanych rocznych ocen zachowania
i proponowanych rocznych ocen z zajęć edukacyjnych.
do 28 maja 2021 r.
Przekazanie informacji rodzicom o przewidywanych ocenach
zachowania i przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych.
do 31 maja 2021 r.
Wystawienie rocznych ocen zachowania
i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych.
do 17 czerwca czerwca 2021 r.
Rada klasyfikacyjna 21 czerwca 2021 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie: 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

Święto Niepodległości (środa) 11 listopada 2020 r.
Nowy Rok (piątek) 1 stycznia 2021 r.
Trzech Króli (środa) 6 stycznia 2021 r.
Święto Konstytucji 3 maja (poniedziałek) 3 maja 2021 r.
Święto Bożego Ciała (czwartek) 3 czerwca 2021 r.

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych:

Dzień Edukacji Narodowej (środa) 14 października 2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

Dzień po Wszystkich Świętych – Zaduszki (poniedziałek) 2 listopada 2020 r.
Dwa dni po Nowym Roku (poniedziałek, wtorek) 4 – 5 stycznia 2021 r.
Egzamin ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek) 25 – 27 maja 2021 r.
Dzień po egzaminie ósmoklasisty (piątek) 28 maja 2021 r.
Dzień po obchodach Święta Bożego Ciała (piątek) 4 czerwca 2021 r.
Facebook
Skip to content