Kalendarz szkolny


Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rok szkolny trwa 4 września 2023 r. – 21 czerwca 2024 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2023 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

Przekazanie informacji rodzicom o przewidywanych
nagannych ocenach zachowania i przewidywanych
ocenach niedostatecznych z zajęć dydaktycznych
do 13 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna: § 30 pkt 5, 7, 8,9 Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie.

Przekazanie informacji rodzicom o przewidywanych
ocenach zachowania i przewidywanych ocenach z zajęć
dydaktycznych.

do 18 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna: § 30 pkt 5, 7, 8, 9 Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie.

Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2023 r. – 1 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

Wystawienie półrocznych ocen zachowania
i półrocznych ocen z zajęć edukacyjnych
do 10 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna: § 30 pkt 5, 7, 8, 9 Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie.

Rada klasyfikacyjna
12 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna: § 7 pkt 4, 7.1 Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie.

Ferie zimowe 15 – 28 stycznia 2024 r.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
II półrocze
29 stycznia – 21 czerwca 2024 r.
Rekolekcje wielkopostne
28 – 29 luty 2024r.
KLASY I – III – 9:00
KLASY IV – VI – 10:00
KLASY VII – VIII – 11:00
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

Egzamin ósmoklasisty 14 – 16 maja 2024 r.

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

Wystawienie proponowanych rocznych ocen zachowania
i proponowanych rocznych ocen z zajęć edukacyjnych
do 20 maja 2024 r.

Podstawa prawna: § 30 pkt 5, 7, 8, 9 Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie.

Przekazanie informacji rodzicom o przewidywanych ocenach
zachowania i przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych
do 20 maja 2024 r.

Podstawa prawna: § 30 pkt 5, 7, 8, 9 Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie.

Wystawienie rocznych ocen zachowania
i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych
do 12 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna: § 30 pkt 5, 7, 8, 9 Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie.

Rada klasyfikacyjna 14 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna: § 7 pkt 4, 7.1 Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).


Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

Wszystkich Świętych  (środa)
1 listopada 2023 r.
Nowy Rok (poniedziałek) 1 stycznia 2024 r.
Święto Pracy (środa) 1 maja 2024 r.
Święto Konstytucji 3 maja (piątek) 3 maja 2024 r.
Święto Bożego Ciała (czwartek) 30 maja 2024 r.


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

Dni po Święcie Wszystkich Świętych (czwartek, piątek) 2, 3 listopada 2023 r.
Dzień po Święcie Pracy (czwartek) 2 maja 2024 r.
Egzamin ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek)  14 – 16 maja 2024 r.
Dzień po egzaminie ósmoklasisty (piątek) 17 maja 2024 r.
Dzień po obchodach Święta Bożego Ciała (piątek) 31 maja 2024 r.
Skip to content