FUNDACJA

W naszej szkole istnieje Fundacja Inicjatyw Edukacyjnych – KRS 0000884063

Celem Fundacji jest:

 1. działanie na rzecz zmian w oświacie, sprzyjających powstawaniu alternatywnych rozwiązań edukacyjnych na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie,

 2. prowadzenie i wspieranie działalności kulturalnej, promocji zdrowia i ekologii,

 3. propagowanie nauki i sportu,

 4. propagowanie i wspieranie działań o charakterze międzypokoleniowym i wielokulturowym,

 5. propagowanie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, edukacji i zarządzania oświatą,

 6. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w edukacji, nauce i zarządzaniu wiedzą,

 7. upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych, innowacyjnych, alternatywnych i prospołecznych metod kształcenia,

 8. poszerzanie świadomości społecznej w dziedzinie edukacji, samorozwoju, nauki i funkcjonowania rynku pracy,

 9. wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w efektywności uczenia się, nabywania
  i rozwijania umiejętności, rozwiązywania konfliktów, negocjacji oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,

 10. działanie na rzecz rozwoju i upowszechnienia nowych technologii multimedialnych jako narzędzi
  w edukacji, tworzenia, ekspozycji i rozpowszechnianiu dóbr kultury oraz w społecznej komunikacji,

 11. wspieranie twórczości, przedsiębiorczości i działalności kulturalnej powiązanej z edukacją i rozwojem osobistym.


Jak wspomóc nasze inicjatywy przekazaniem 1,5% podatku>>>

Aby środki do nas trafiły powinny być wypełnione  pola:

 1. Numer KRS: 0000 215 720
 2. Cel szczegółowy 1,5% : POPRAWA SZKOLNEJ BAZY SPORTOWEJ
 3. Pomocne będzie także wypełnienie pola „Wyrażam zgodę” : X

Przykładowy PIT

PIT-OP dla emerytów

Naszym Partnerem jest Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu.


Statut

Konto Fundacji – Bank Santander: 40 1090 2082 0000 0001 4770 1342

 

 

 

Skip to content