W kwietniu 2019 roku nasi ósmoklasiści po raz pierwszy przystąpili do sprawdzianu w nowej formie. Obejmował on wiedzę z języka polskiego, języka obcego (w naszej szkole był nim angielski), matematyki. Do sprawdzianu przystąpiło 73 uczniów.

Jesteśmy z nich dumni! Poradzili sobie naprawdę świetnie!

Świadczą o tym wyniki przesłane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. We wszystkich trzech egzaminach uczniowie SP 12 uzyskali wyższe wyniki niż średnie wyniki w województwie dolnośląskim czy powiecie lubińskim. A oto wyniki:

język polski matematyka Język angielski
województwo dolnośląskie 61,2% 43,5% 60%
powiat lubiński 59,6% 45,5% 61,6%
SP 12   61,8% 50% 65,3%

wyniki obejmują wszystkie publiczne i niepubliczne placówki, w których uczniowie przystąpili do egzaminu

Już dziś życzymy powodzenia kolejnej grupie ósmoklasistów!

Dyrekcja i nauczyciele SP 12