Klasa siatkarska

W dniu 11 września uczniowie klasy 1a uczestniczyli w akcji profilaktycznej pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusze policji przypomnieli uczniom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Uczniowie klasy 1a sprawdzali swoją wiedzę w quizie oraz uczestniczyli w prezentacji sprzętu policyjnego i straży pożarnej. Odbyli szkolenie z instruktorami Krav Magi, podczas którego uczyli się chwytów samoobrony.

E.B.
Klasa siatkarska

  Rok szkolny 2019/ 2020 jest pierwszym rokiem, w którym uczniowie klasy 1a będą realizować swoje zamiłowanie do piłki siatkowej.
                Oprócz edukacji na poziomie klasy pierwszej, szkoła oferuje bazę treningową, sprzęt do uprawiania siatkówki oraz pomoce dydaktyczne.
                Wychowawcą klasy jest Pani Ewelina Borowiak oraz wychowawcą w świetlicy szkolnej jest Pani Katarzyna Maciorowska.
                Pasje siatkarskie oraz zamiłowanie do kultury fizycznej będzie rozwijał trener Przemysław Cedro, trener 2 klasy Piłki Siatkowej.
                Nawiązano współpracę z  doświadczonymi szkoleniowcami, fizjoterapeutą. Ambasadorem klasy 1a jest Pan Bartłomiej Zawalski.
            Realizowane będą spotkania z ciekawymi osobami, sportowcami, dietetykiem,  a także wycieczki tematyczne i integrujące zespół klasowy.
E.B.

Jest się czym pochwalić – wyniki pierwszego egzaminu ósmoklasisty w SP 12

W kwietniu 2019 roku nasi ósmoklasiści po raz pierwszy przystąpili do sprawdzianu w nowej formie. Obejmował on wiedzę z języka polskiego, języka obcego (w naszej szkole był nim angielski), matematyki. Do sprawdzianu przystąpiło 73 uczniów.

Jesteśmy z nich dumni! Poradzili sobie naprawdę świetnie!

Świadczą o tym wyniki przesłane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. We wszystkich trzech egzaminach uczniowie SP 12 uzyskali wyższe wyniki niż średnie wyniki w województwie dolnośląskim czy powiecie lubińskim. A oto wyniki:

  język polski matematyka Język angielski
województwo dolnośląskie 61,2% 43,5% 60%
powiat lubiński   59,6% 45,5% 61,6%
SP 12   61,8% 50% 65,3%

wyniki obejmują wszystkie publiczne i niepubliczne placówki, w których uczniowie przystąpili do egzaminu

Już dziś życzymy powodzenia kolejnej grupie ósmoklasistów!

Dyrekcja i nauczyciele SP 12

UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA

2 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020. Ten dzień był szczególnie ważny dla pierwszoklasistów, którzy po raz pierwszy przekroczyli próg naszej szkoły. Serdeczne słowa powitania skierował do nich Pan Dyrektor Wiesław Bartoszewicz, a także nauczyciele i starsi uczniowie. Następnie, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed sztandarem szkoły pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Obiecali być dobrymi uczniami, godnie reprezentować szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Wyjątkowym momentem uroczystości, a z pewnością wielkim przeżyciem dla każdego pierwszaka był akt pasowania, podczas którego każdy z nich został mianowany uczniem Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie. Na pamiątkę tego wydarzenia wszystkie dzieci otrzymały z rąk wychowawców dyplomy i drobne upominki.

Życzymy pierwszoklasistom, by nauka w naszej szkole była wspaniałą przygodą, pozwalającą poznawać świat i odkrywać jego uroki.

   Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO!

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się

2 września 2019 r.

8:30 – klasy II – VIII – w salach

9:00 – klasy  I – na sali gimnastycznej

Po rozpoczęciu zapraszamy na zebranie rodziców pierwszoklasistów.

* OBIADY ORAZ OPIEKA W ŚWIETLICY OD 3 WRZEŚNIA 2019 r.*

* Warunkiem przyjęcia do świetlicy jest doniesienie w terminie do 10 września zaświadczenia o zatrudnieniu.

Obiady

Zapisy na obiady w roku szkolnym 2019/2020

Rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci jadły obiady w szkole od 3 września 2019r.  zobowiązani są do podpisania „Deklaracji korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie”.

Druk dostępny jest u Intendenta.

Rodzic podpisując deklarację zobowiązuje się do dokonywania wpłaty od 1 do 10 dnia każdego następnego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy lub gotówką u Intendenta.

ZEBRANIE Z RODZICAMI 02.09.2019r.

2 września 2019r., po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego odbędzie się zebranie

z rodzicami uczniów klas pierwszych.

Nagrody Prezydenta Miasta Lubina

Dnia 17.06.2019 w kawiarni Pod Muzami odbyło się wręczenie nagród Prezydenta Miasta Lubina. W imieniu prezydenta nagrody wręczał Naczelnik Referatu Oświaty w Urzędzie Miasta p.A.Pudełko. Naszą szkołę reprezentowali: Nikola Frońda z klasy VIII A śr.5,21, Julia Szymańska z klasy VIII B, Bartosz Kitliński z klasy III A G śr.5.07-wielka nadzieja polskiej szpady, reprezentant kadry Polskiej Juniorów, Kacper Łucki z klasy III A śr.5,67. Pan Pudełko złożył uczniom gratulacje za najwyższe wyniki w nauce i w sporcie.Życzył wszystkim udanych i słonecznych wakacji i pożegnał ostatni rocznik gimnazjalistów. Uczniowie otrzymali nagrody w postaci kart upominkowych do EMPIKU.

Gratulujemy serdecznie naszym koleżankom i kolegom.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

Zgodnie z Zarządzeniem DKO z dn. 13.06.2019 r. ustala się nowy termin składania świadectw i zaświadczeń ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminów zewnętrznych od 19  do 25 czerwca 2019 r.

Podsumowanie konkursu WZOROWY EKOLOG, klasy I-III

Przedstawiamy wyniki konkursu WZOROWY EKOLOG klas I-III:

Kategoria zakrętki:
Im.Norbert Książek kl. IIIa (13310)
IIm. Michał Snopkowski kl. IIIb (7864)
IIm. Hanna Górecka kl.IIIb (7860)
IIIm. Emilia Szczepańska kl. IIIb (4003)

Kategoria baterie:
Im. Laura Dym kl.Ib (200)
IIm. Marcel Ościak kl.Ia (188)
IIIm. Natalia Fuczyło kl.IIc (147)
Wyróżnienie: Eliza Jarzębska. kl.IIc (113 baterii, 360 kapsli).

Zwycięzcom gratulujemy, pozostałym uczniom dziękujemy za udział w konkursie. Poprzez organizowanie akcji ekologicznych na terenie szkoły przyczyniamy się do ochrony środowiska, jak również (ze sprzedaży zakrętek i puszek) wspieramy akcje charytatywne.

Wychowawcom dziękujemy za pomoc w zbiórce odpadów.
Koordynatorzy: D.Łajewska, K. Woźnica

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr12
im. Czesława Niemena
w Lubinie

Dyrektor
Wiesław Bartoszewicz

Wicedyrektor
Katarzyna Markowska

Wicedyrektor
Magdalena Romaniec

Adres:
ul. Szpakowa 2
59-300 Lubin
Tel/ fax 767467010, 767249570
mail: sekretariat@sp12lubin.edu.pl

Sekretariat tel./fax 767467010
poniedziałek 7:00-15:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:30-15:30
w czasie wakacji od pon do pt w godzinach 7.00 – 15.00

Pielęgniarka
tel. 767467019

poniedziałek- piątek 9:00-13:00

Intendent
tel. 767467011

Kierownik gospodarczy
tel. 767467017

Pedagog
tel. 767467014
tel. 767467015