ZFŚS

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie

Informuję, że w związku z panująca pandemią korona wirusa oraz zmienionymi zasadami funkcjonowania szkoły zmienia sposób dostarczenia dokumentów niezbędnych do otrzymania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Termin do złożenia dokumentów do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Uprawniony pracownik / emeryt składa następujące dokumenty:

  1. Oświadczenie o uzyskanych dochodach osiągniętych w roku 2019 bez konieczności przedkładania PIT-ów

  2. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku,

  3. Kserokopia informacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotycząca waloryzacji emerytury.

Wyżej wymienione dokumenty uprawniające do uzyskania świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownik / emeryt przekazuje do szkoły:

  1. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres placówki; Szkoła Podstawowa nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie, ul. Szpakowa 2, 59-300 Lubin,

  2. Elektronicznie (skan podpisanych dokumentów) na adres e-mail: e.janiel@sp12lubin.edu.pl,

  3. Poprzez umieszczenie dokumentów w skrzynce podawczej znajdującej się przy portierni przy wejściu do szkoły.

Druki dokumentów do pobrania na stronie szkoły w zakładce ZFŚS (poniżej).

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie informuje, że szkoła nie będzie powiadamiać telefonicznie o terminach składania oświadczeń o uzyskanych dochodach oraz wniosków o dofinansowanie z ZFŚS.

Osoby starające się o dofinansowanie lub zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych proszone są o podanie numeru konta bankowego. Niepodanie numeru konta równoznaczne będzie z rezygnacją z dofinansowania w roku 2020.

Facebook
Skip to content