22.06.2018 r. czwartoklasiści, piątoklasiści i szóstoklasiści pożegnali rok szkolny 2017/2018. W czasie uroczystego apelu wychowawcy klas wręczyli uczniom wyróżniającym się w nauce dyplomy oraz nagrody książkowe. Pani dyrektor Bożena Kowal serdecznie pogratulowała wszystkim wymienionym znakomitych osiągnięć z poszczególnych przedmiotów, a następnie kilkunastu osobom wręczyła stypendia. Po wręczeniu nagród uczniom mogliśmy obejrzeć krótki program artystyczny w wykonaniu szóstoklasistów, a potem było już tylko odliczanie do wytęsknionych wakacji! Przed nami dwa miesiące pełne przygód i aktywnego wypoczynku.