PLAN LEKCJI       (klik) 

 

Legenda zajęć dodatkowych:

 1. KJN– koło Języka niemieckiego
 2. Zt-zajęcia teatralne
 3. ZM-zajęcia muzyczne
 4. Zkk-zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 5. Zw-zajęcia wyrównawcze
 6. KF-koło fletowe
 7. GIZzGK-gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej
 8. KJA-koło języka angielskiego
 9. ZDWJP-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego
 10. ZDWM-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
 11. KE-koło ekologiczne
 12. KP-koło polonistyczne
 13. KN-koło naukowe
 14. SKS
 15. KPl-koło plastyczne
 16. KH-koło historyczne
 17. KB-koło biblijne