HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KLASY IV-VI

L.p.

Nazwa imprezy lub uroczystości

Termin

Rodzaj imprezy

Osoby odpowiedzialne i współodpowiedzialne

1.

Uroczyste rozpoczęcie

roku szkolnego

IX

Uroczystość szkolna

B. Antkowiak -klasy IV-V

M. Mierzejewska- klasy VI-VII

2.

Dzień Komisji Edukacji

Narodowej

X

Uroczystość szkolna

SU

I.T. Zagórska

3.

Dzień Życzliwości

XI

Impreza szkolna SU

O. Stępień

J. Członka

B. Antkowiak

4.

Listopadowe Dni Biblioteki

XI

Impreza szkolna

M. Piech

D. Kowalik

5.

Narodowe Święto Niepodległości

XI

Uroczystość szkolna

E. Zdulska

I. Pilecka

J. Rytkowska

Pomoc:

Ł.Sułkowicz , J.T. Zagórska

6.

Kiermasz świąteczny

XII

Impreza szkolna

TPD

Wychowawcy klas IV- VI (rodzice)

7.

Zabawa noworoczna

I/2018

Impreza szkolna

SU

M. Zarzycka

IV – VI – dyskoteka

8.

Podsumowanie I półrocza

I

Impreza szkolna

W. Leszczyńska

M. Mierzejewska

K. Markowska

9.

Dzień Bezpiecznego Internetu

II

Impreza szkolna

I. Pilecka

M. Chocholak

11.

Kiermasz świąteczny

III

Impreza szkolna

TPD – wychowawcy klas IV-VI – rodzice

12.

Dzień Wiosny

III

Impreza szkolna

W. Wróblewska

B. Antkowiak

R. Sykulska,

13.

Obchody Święta Ziemi

– impreza ekologiczna

IV

Impreza szkolna

D. Łajewska

J. Wróblewska

14.

Tydzień Zdrowia

IV

Impreza szkolna B.Antkowiak

E.Mowczan

P.Modrzewska

M. Dudziak

D. Bobrek

B. Kaźmierczak

15.

Święto Konstytucji 3 Maja

V

Uroczystość szkolna

Ł. Sułkowicz

L. Cąkała

R. Sykulska

16. Święto Patrona Szkoły

Czesława Niemena

12 V Impreza szkolna E. Zdulska

M. Zarzycka

A. Przybyła

D. Kwaśniewska

17.

Szkolny Festiwal

Piosenki Dziecięcej

VI

Impreza szkolna D. Łajewska

M. Mierzejewska

J.T .Zagórska

18.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

VI

Uroczystość szkolna

W. Leszczyńska

M. Mierzejewska

I.T. Zagórska

Imprezy i konkursy sportowe dla klas IV-VI w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Imptezy i konkursy Sportowe

 

Termin Organizatorzy:
1 Szkolny konkurs gimnastyczny dla uczennic klas IV-VI

 

II 2018r

 

 

 

B. Antkowiak

E. Mowczan

P. Modrzewska

2 Turniej klas „ Dwa Ognie usportowione”

 

III 2018r

 

 

 

B. Antkowiak

E. Mowczan

P. Modrzewska

M. Dudziak

3 Międzylkasowe Rozgrywki piłki nożnej X, V 2018r

 

 

 

B. Antkowiak

E. Mowczan

P. Modrzewska

M. Dudziak

4

 

Szkolne Zawody Pływackie o Puchar Dyrektora Szkoły i Rady Rodziców dla klas III i IV VI 2018r

 

 

 

 

 

B. Antkowiak

E. Mowczan

P. Modrzewska

M. Florek

M. Dudziak

 

 

Zestawienie konkursów szkolnych i międzyszkolnych w roku szkolnym 2017/2018 w klasach VII szkoły podstawowej oraz  II i III gimnazjum.

 

Lp.

 

Przedmiot

   

Nazwa konkursu

 

Klasa

 

Nauczyciele odpowiedzialni

 

Termin

realizacji

 

Uwagi

1 Język polski 1.

2.

„Licz się ze słowami”

 

„Z polszczyzną za pan brat”

 

 

VII SP, IIG, IIIG

 

VII SP, IIG, IIIG

A. Przybyła, E. Zdulska

 

A. Przybyła, E. Zdulska

X.2017

 

XI. 2017

 
2 Język  niemiecki 1. Konkurs na kalendarz adwentowy w języku niemieckim

 

VII SP, IIG, IIIG M. Szulc, G. Pasiecznik XI/XII.2017  
3 Język angielski 1.

2.

3.

4.

5.

Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

 

Konkurs na najpiękniejszą kartkę

wielkanocną w języku angielskim

 

„Świetnie znam angielski”

 

„Czytam i rozumiem po angielsku”

 

„Czytam i rozumiem po angielsku”

 

IIG, IIIG

 

 

VII SP, IIG, IIIG

 

 

VII SP

 

VII SP

 

II G, III G

M. Gładysz

 

 

M. Gładysz

 

 

M. Mierzejewska 

 

K. Trzęsowska

 

K. Trzęsowska

XI.2017

 

 

III.2018

 

 

V. 2018

 

I. 2018

 

IV.2018

 
4 Matematyka 1.

 

„Symetria w przyrodzie” II G, III G I. Pilecka, K. Rajko V.2018  
5 Historia 1.

 

 

 

 

„Miasto moje a w nim…” VII SP, IIG, IIIG A. Szlęza, M. Kozieja II.2018  
6 Geografia
7 Fizyka 1. „I szkolny konkurs fizyczny dla klasy

VII SP oraz klas IIG i IIIG”

VII SP, IIG, IIIG U. Kamecka    
8 Chemia 1.

 

„Młody chemik” II G, III G K. Woźnica III.2018  
9 Biologia 1.

 

Konkurs wiedzy o AIDS VII SP, II G, III G E. Sygieniewicz XII.2017  
10 Religia 1.

 

2.

 

„Święty bądź Święta, którego mógłbym naśladować”

„Wartości chrześcijańskie w najbliższym otoczeniu”

IIG, IIIG

 

IIG, IIIG

M. Zarzycka

 

M. Zarzycka

06.XI.2017

 

01.III.2018

 
11 Biblioteka 1.

2.

 

Konkurs afiszowy „Tropem polskich

noblistów literackich”

 

Afiszowy konkurs kulinarny 

VII SP, II G, III G

 

 

VII SP, II G, III G

B. Wierzbicka

 

 

B. Wierzbicka

X. 2017

 

 

IV.2018

 
12 Język angielski, język niemiecki 1.

2.

3.

Konkurs na najładniejszą budkę dla ptaków

 

„Mali ornitolodzy” – szukanie i rozpoznawanie ptaków ukrytych w

różnych miejscach szkoły

 

Konkurs wiedzy o ptakach.

VII SP, II G, III G

 

 

VII SP, II G, III G

 

 

 

VII SP, II G, III G

M. Szulc, 

A. Liszczyńska – Henek

 

M. Szulc, 

A. Liszczyńska – Henek

 

 

M. Szulc, 

A. Liszczyńska – Henek

V/VI.2018

 

 

V/VI.2018

 

 

 

V/VI.2018

Konkursy w ramach

projektu

edukacyjnego

„Ptaki”

 

Opracowała:  Katarzyna Rajko

 

 

 

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

klasy 7 SP oraz 2 i 3 gimnazjum

L.p.

 

Nazwa imprezy lub uroczystości

 

termin

 

Rodzaj imprezy

 

Osoby odpowiedzialne

i współodpowiedzialne

 

1.

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (klasy siódme). IX Uroczystość szkolna Małgorzata Mierzejewska
2. Cykliczne imprezy umuzykalniające (organizowane raz na 2 miesiące). X-V Impreza szkolna Ida Zagórska
3. Święto biblioteki szkolnej w ramach międzynarodowego miesiąca bibliotek szkolnych. X Impreza szkolna Beata Wierzbicka
4. Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela.

 

 

X Uroczystość szkolna Katarzyna Markowska

Marta Chocholak

Ida Zagórska

5. Wizytacja Wydziału Katechetycznego.

 

X Uroczystość szkolna Bernadetta Otto

Monika Zarzycka

ks. Krzysztof Klim

 

6. Impresje jesienne (akcja muzyczno-plastyczna połączona z wystawą prac i prezentacją artystyczną).

 

X Impreza szkolna Jolanta Wróblewska

Ida Zagórska

 

7. Uroczystość Święta Niepodległości.

 

XI Uroczystość szkolna Małgorzata Kozieja

Agata Szlęzak

Ida Zagórska [oprawa muzyczna]

Opracowała Katarzyna Trzęsowska