HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

KLASY I-III

 

 

L.p.

Nazwa imprezy/ uroczystości

 

Termin Rodzaj imprezy Osoby odpowiedzialne
1. Uroczyste rozpoczęcie

roku szkolnego

IX Uroczysta akademia R. Kaczmarek

E. Kowalczyk

E. Mijas

(dla klas 1-3)

 

2.

 

Pasowanie na ucznia

 

X

 

 

Uroczysta akademia, impreza środowiskowa

 

J. Sobka-Wojciechowska

J. Lech

(dla klas 1)

 

3.

 

Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

 

 

 

XI

 

Akademia, koncert, spotkanie
z żołnierzami

 

R. Kaczmarek

E. Kowalczyk

J. Lech

współodpowiedzialne:

J. Sobka-Wojciechowska

E. Mijas

E. Borowiak

A. Pisek

(dla klas 1-3)

 

4.

 

Kolorowe Dni Życzliwości

 

XI

 

Impreza szkolna

 

O. Stępień

J. Członka

współodpowiedzialne:

nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej

(dla klas 1-3)

 

5.

 

Przedstawienie świąteczne

 

XII

 

Impreza środowiskowa

 

K. Michalik

A.    Pisek

S. Krakowiak

(dla klas 1-3 i przedszkoli)

 

 

6.

 

Kiermasz świąteczny

 

XII

 

Impreza szkolna

TPD

Wychowawcy klas I- III, rodzice (dla wszystkich uczniów)

 

7.

 

Zabawa noworoczna

 

 

I

 

Impreza szkolna

 

 

Wychowawcy klas 1-3

(dla klas 1-3)

8. Dzień Babci i Dziadka II

 

Impreza środowiskowa E. Borowiak

A. Pisek

E. Mijas

R. Kaczmarek

E. Kowalczyk

(dla klas 2-3)

 

 

9.

 

Pasowanie na czytelnika (klasy I)

 

II

 

Impreza szkolna

 

A. Waszczyk

B. Wierzbicka

J. Sobka-Wojciechowska

J. Lech

10. Dzień otwarty szkoły

 

 

II/III Impreza środowiskowa E. Borowiak

A. Pisek

Nauczyciele klas 1-3 oraz nauczyciele klas starszych

 

11.

 

Kiermasz świąteczny

 

III

 

Impreza szkolna

 

TPD – wychowawcy – rodzice

 

 

12.

 

Dzień Wiosny

 

III

 

Wyjścia, warsztaty edukacyjne

 

 

Wychowawcy klas 1-3

(dla klas 1-3)

 

 

13.

 

Dzień Mamy i Taty

 

 

V

 

Impreza środowiskowa

 

J. Sobka-Wojciechowska

J. Lech

(dla klas 1)

 

14. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

VI Uroczysta akademia

 

 

 

A. Pisek

E. Borowiak

(dla klas 1-3)

 

KLASY IV-VI

 

 

L.p.

 

Nazwa imprezy/ uroczystości

 

Termin Rodzaj imprezy Osoby odpowiedzialne
1. Uroczyste rozpoczęcie

roku szkolnego

IX Uroczysta akademia B. Antkowiak

J. Rytkowska

J.Wróblewska

I. .T .Zagórska-pomoc

2. Europejski Tydzień Sportu 23I.X -30.IX Zawody sportowe Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

 

3. Europejski Dzień Języków

 

 

IX Impreza tematyczna – akcja informacyjna, audycja, konkurs, quiz Zespół nauczycieli języków obcych

 

 

 

4. Artystyczny Przegląd Przyrodniczy „Cztery Pory Roku” IX-VI Impreza szkolna M. Kozieja

E. Sygieniewicz

 

5. Dzień Komisji Edukacji Narodowej

 

X Audycja SU

 

6. Spotkanie z poezją patriotyczną

 

XI Impreza szkolna, spotkanie literackie uczniów E.Zdulska

A. Szewczyk – Matysiak

7. Narodowe Święto Niepodległości

 

XI Uroczysta akademia A.Szewczyk – Matysiak

A.Gorczyca

A.Niziołek

K.Żuraw

Pomoc:

Ł.Sułkowicz , J.T. Zagórska

8. Dni Życzliwości

 

XI Impreza szkolna SU, Wolontariat

O. Stępień

J. Członka

K.Żuraw

L.Cąkała

9. Święto Biblioteki XI Impreza szkolna A.Szewczyk-Matysiak

B.Wierzbicka

10. Dzień Szkocki XI Impreza szkolna K.Żuraw, Zespół nauczycieli języków obcych
11. Kiermasz świąteczny

„UŚMIECH POD CHOINKĘ”

XII Impreza środowiskowa TPD

J.Czlonka

O.Stepień

K.Woźnica

Wychowawcy klas IV- VI

(rodzice)

12. Świąteczne Kolędowanie XII Uroczyste spotkanie B.Otto

M.Zarzycka

E.Pudlak – pomoc

13. Zabawa noworoczna

 

 

I/2019 Impreza szkolna SU           

K.Żuraw

J.Rytkowska

M. Zarzycka

14. Podsumowanie I półrocza

 

I Uroczysta akademia Klasy VI:

Ł.Sułkowicz

D.Łajewska

R.Sykulska,

 

Klasy V:

B.Antkowiak

J.Rytkowska

J.Wróblewska

I.Pilecka

E.Zdulska

Klasy IV:

A.Przybyła

A.Gorczyca

A.Niziołek

K.Żuraw

15. Dzień Bezpiecznego Internetu II Impreza szkolna I. Pilecka
16. Dni Patrona Szkoły (rocznica urodzin i śmierci) II Impreza szkolna E.Zdulska

 

 

17. Kiermasz świąteczny

„ZAJĄCZEK”

III Impreza środowiskowa TPD

J.Członka

O.Stępień

K.Woźnica

wychowawcy klas IV-VI – rodzice

18. Dzień Świętego Patryka III Impreza szkolna J.Rytkowska

Zespół nauczycieli języków obcych

 

 

19. Dzień Wiosny

(w tym Dni Profilaktyki)

III

 

Impreza szkolna L.Cąkała

K.Żuraw

Dni Profilaktyki – O.Stepień, J.Członka

20.

 

Obchody Święta Ziemi- impreza ekologiczna IV Impreza szkolna D. Łajewska

J. Wróblewska

21. Tydzień Zdrowia

 

V Impreza szkolna promująca zdrowy styl życia Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

B.Antkowiak

E.Mowczan

P.Modrzewska

M. Dudziak

D. Bobrek

B. Kaźmierczak

A.Baranowska

M.Florek

22. Święto Konstytucji 3 Maja

 

V

 

Uroczysta akademia

 

 

R. Sykulska

Ł.Sułkowicz

B.Antkowiak

I.T.Zagórska – pomoc

 

 

   23.

Święto Patrona Szkoły

Czesława Niemena

V Impreza szkolna E. Zdulska

I.T.Zagórska – oprawa muzyczna

24. Sportowy Dzień Dziecka V/VI Zawody sportowe Zespół nauczycieli wychowania fizycznego
25. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

VI Uroczysta akademia I.Pilecka

E.Zdulska

I.T.Zagórska – oprawa muzyczna

 

KLASY VII-VIII oraz GIMNAZJUM

 

L.p.

 

Nazwa imprezy lub uroczystości

 

Termin

 

1.

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego IX
2. Europejski Dzień Języków 26 IX
3. Europejski Tydzień Sportu 23 IX – 30 IX
4. Światowy Dzień Uśmiechu 4 X
5. Dzień Komisji Edukacji Narodowej 14 X
6. Święto biblioteki szkolnej X
7. Dni Życzliwości XI
8. Święto Pluszowego Misia – działania integrujące dzieci XI
9. Drogi do Niepodległości.

 

XI
10. Dzień Szkocki 30 XI
11. Świąteczne kolędowanie XII
12. Grimm w dwóch odsłonach  (przedstawienie) I semestr
13. Spotkanie z poezją patriotyczną. I semestr
14. Podsumowanie I półrocza klas siódmych. I
15. Podsumowanie I półrocza klas ósmych I
16. Zabawa Noworoczna. I
17. Dni Patrona Szkoły (rocznica urodzin i śmierci Czesława Niemena) II
18. Dzień Bezpiecznego Internetu. II
19. Pierwszy Dzień Wiosny (dni profilaktyki w tym rambit) 21 III
20. Dzień św. Patryka. III
21. Dzień Czekolady. IV
22. Kiermasz świąteczny „Zajączek” IV
23. Akcja społeczno – edukacyjna „Żonkile”/ 3 kl. gim./ IV
24. Tydzień zdrowia IV
25. Uroczystość Święta Konstytucji 3 maja.

 

V
27. Obchody Patrona Szkoły. V
28. Uroczyste zakończenie roku szkolnego kl.8 VI
29. Uroczyste zakończenie roku szkolnego kl. 3 gimnazjum VI