Imprezy i konkursy sportowe dla klas IV-VI w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Imptezy i konkursy Sportowe

 

Termin Organizatorzy:
1 Szkolny konkurs gimnastyczny dla uczennic klas IV-VI

 

II 2018r

 

 

 

B. Antkowiak

E. Mowczan

P. Modrzewska

2 Turniej klas „ Dwa Ognie usportowione”

 

III 2018r

 

 

 

B. Antkowiak

E. Mowczan

P. Modrzewska

M. Dudziak

3 Międzylkasowe Rozgrywki piłki nożnej X, V 2018r

 

 

 

B. Antkowiak

E. Mowczan

P. Modrzewska

M. Dudziak

4

 

Szkolne Zawody Pływackie o Puchar Dyrektora Szkoły i Rady Rodziców dla klas III i IV VI 2018r

 

 

 

 

 

B. Antkowiak

E. Mowczan

P. Modrzewska

M. Florek

M. Dudziak

 

 

Zestawienie konkursów szkolnych i międzyszkolnych w roku szkolnym 2017/2018 w klasach VII szkoły podstawowej oraz  II i III gimnazjum.

 

Lp.

 

Przedmiot

   

Nazwa konkursu

 

Klasa

 

Nauczyciele odpowiedzialni

 

Termin

realizacji

 

Uwagi

1 Język polski 1.

2.

„Licz się ze słowami”

 

„Z polszczyzną za pan brat”

 

 

VII SP, IIG, IIIG

 

VII SP, IIG, IIIG

A. Przybyła, E. Zdulska

 

A. Przybyła, E. Zdulska

X.2017

 

XI. 2017

 
2 Język  niemiecki 1. Konkurs na kalendarz adwentowy w języku niemieckim

 

VII SP, IIG, IIIG M. Szulc, G. Pasiecznik XI/XII.2017  
3 Język angielski 1.

2.

3.

4.

5.

Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych

 

Konkurs na najpiękniejszą kartkę

wielkanocną w języku angielskim

 

„Świetnie znam angielski”

 

„Czytam i rozumiem po angielsku”

 

„Czytam i rozumiem po angielsku”

 

IIG, IIIG

 

 

VII SP, IIG, IIIG

 

 

VII SP

 

VII SP

 

II G, III G

M. Gładysz

 

 

M. Gładysz

 

 

M. Mierzejewska 

 

K. Trzęsowska

 

K. Trzęsowska

XI.2017

 

 

III.2018

 

 

V. 2018

 

I. 2018

 

IV.2018

 
4 Matematyka 1.

 

„Symetria w przyrodzie” II G, III G I. Pilecka, K. Rajko V.2018  
5 Historia 1.

 

 

 

 

„Miasto moje a w nim…” VII SP, IIG, IIIG A. Szlęza, M. Kozieja II.2018  
6 Geografia
7 Fizyka 1. „I szkolny konkurs fizyczny dla klasy

VII SP oraz klas IIG i IIIG”

VII SP, IIG, IIIG U. Kamecka    
8 Chemia 1.

 

„Młody chemik” II G, III G K. Woźnica III.2018  
9 Biologia 1.

 

Konkurs wiedzy o AIDS VII SP, II G, III G E. Sygieniewicz XII.2017  
10 Religia 1.

 

2.

 

„Święty bądź Święta, którego mógłbym naśladować”

„Wartości chrześcijańskie w najbliższym otoczeniu”

IIG, IIIG

 

IIG, IIIG

M. Zarzycka

 

M. Zarzycka

06.XI.2017

 

01.III.2018

 
11 Biblioteka 1.

2.

 

Konkurs afiszowy „Tropem polskich

noblistów literackich”

 

Afiszowy konkurs kulinarny 

VII SP, II G, III G

 

 

VII SP, II G, III G

B. Wierzbicka

 

 

B. Wierzbicka

X. 2017

 

 

IV.2018

 
12 Język angielski, język niemiecki 1.

2.

3.

Konkurs na najładniejszą budkę dla ptaków

 

„Mali ornitolodzy” – szukanie i rozpoznawanie ptaków ukrytych w

różnych miejscach szkoły

 

Konkurs wiedzy o ptakach.

VII SP, II G, III G

 

 

VII SP, II G, III G

 

 

 

VII SP, II G, III G

M. Szulc, 

A. Liszczyńska – Henek

 

M. Szulc, 

A. Liszczyńska – Henek

 

 

M. Szulc, 

A. Liszczyńska – Henek

V/VI.2018

 

 

V/VI.2018

 

 

 

V/VI.2018

Konkursy w ramach

projektu

edukacyjnego

„Ptaki”

 

Opracowała:  Katarzyna Rajko

 

 

 

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

klasy 7 SP oraz 2 i 3 gimnazjum

L.p.

 

Nazwa imprezy lub uroczystości

 

termin

 

Rodzaj imprezy

 

Osoby odpowiedzialne

i współodpowiedzialne

 

1.

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (klasy siódme). IX Uroczystość szkolna Małgorzata Mierzejewska
2. Cykliczne imprezy umuzykalniające (organizowane raz na 2 miesiące). X-V Impreza szkolna Ida Zagórska
3. Święto biblioteki szkolnej w ramach międzynarodowego miesiąca bibliotek szkolnych. X Impreza szkolna Beata Wierzbicka
4. Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela.

 

 

X Uroczystość szkolna Katarzyna Markowska

Marta Chocholak

Ida Zagórska

5. Wizytacja Wydziału Katechetycznego.

 

X Uroczystość szkolna Bernadetta Otto

Monika Zarzycka

ks. Krzysztof Klim

 

6. Impresje jesienne (akcja muzyczno-plastyczna połączona z wystawą prac i prezentacją artystyczną).

 

X Impreza szkolna Jolanta Wróblewska

Ida Zagórska

 

7. Uroczystość Święta Niepodległości.

 

XI Uroczystość szkolna Małgorzata Kozieja

Agata Szlęzak

Ida Zagórska [oprawa muzyczna]

Opracowała Katarzyna Trzęsowska