Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej Nr 12 w Lubinie

 

(podstawa prawna: Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

Rok szkolny trwa :  od 04 września 2017 r. do 22 czerwca 2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego : 04 września 2017 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych : 22 czerwca 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna : 23 – 31 grudnia 2017 r.

Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych – 18 grudnia 2017 r.

Wystawienie ocen półrocznych – do 10 stycznia 2018 r.

Rada klasyfikacyjna – 11 stycznia 2018 r.

Ferie zimowe : 15 – 28 stycznia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna :  29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Egzamin gimnazjalny: 18, 19, 20 kwietnia 2018r.

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych oraz skuteczne poinformowanie rodziców

o przewidywanych ocenach niedostatecznych – do 04 czerwca 2018 r.

Rada klasyfikacyjna – 18 czerwca 2018 r.

Ferie letnie : 24 czerwca – 31 sierpnia 2018r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

  • 2, 3 listopada 2017 r. (czwartek, piątek)
  • 18, 19, 20 kwietnia 2018 r. – egzamin gimnazjalny (środa, czwartek, piątek)
  • 02 maja 2018 r. (środa)
  • 04 maja 2018 r. (piątek)
  • 01 czerwca 2018 r. (piątek)

 

Dni ustawowo wolne od pracy: