Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej Nr 12 w Lubinie

(podstawa prawna: Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 

Rok szkolny trwa:  od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2018 r.

Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych – 17 grudnia 2018 r.

Wystawienie ocen półrocznych – do 9 stycznia 2019 r.

Rada klasyfikacyjna – 10 stycznia 2019 r.

Ferie zimowe: 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:  18 – 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny: 10, 11, 12 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty: 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. 

 

Ferie letnie : 22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

  • 2 listopada 2018 r. (piątek)
  • 10, 11, 12 kwietnia 2019 r. – egzamin gimnazjalny (środa, czwartek, piątek)
  • 15, 16, 17 kwietnia 2019 r. – egzamin ósmoklasisty (środa, czwartek, piątek)
  • 2 maja 2019 r. (czwartek)

Dni ustawowo wolne od pracy: