2 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020. Ten dzień był szczególnie ważny dla pierwszoklasistów, którzy po raz pierwszy przekroczyli próg naszej szkoły. Serdeczne słowa powitania skierował do nich Pan Dyrektor Wiesław Bartoszewicz, a także nauczyciele i starsi uczniowie. Następnie, w niezwykle podniosłej atmosferze, przed sztandarem szkoły pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Obiecali być dobrymi uczniami, godnie reprezentować szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Wyjątkowym momentem uroczystości, a z pewnością wielkim przeżyciem dla każdego pierwszaka był akt pasowania, podczas którego każdy z nich został mianowany uczniem Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie. Na pamiątkę tego wydarzenia wszystkie dzieci otrzymały z rąk wychowawców dyplomy i drobne upominki.

Życzymy pierwszoklasistom, by nauka w naszej szkole była wspaniałą przygodą, pozwalającą poznawać świat i odkrywać jego uroki.

   Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej