DYREKCJA

dyrektor mgr Bożena Kowal

wicedyrektor  – mgr Michalina Stefaniak

GRONO PEDAGOGICZNE

2016/2017

 

PRZEDMIOTY NAUCZYCIELE
   edukacja

wczesnoszkolna

 mgr Ewelina Borowiak

mgr Izabela Dorużyńska

mgr Jolanta Sobka-Wojciechowska
mgr Magdalena Łaba
mgr Jolanta Lech
mgr Katarzyna Michalik
mgr Agnieszka Pisek
mgr Ewa Mijas
mgr Sylwia Krakowiak
mgr Renata Kaczmarek

mgr Ewelina Kowalczyk
 

   język polski mgr Wioletta Leszczyńska

mgr Renata Sykulska

język angielski  mgr Małgorzata Mierzejewska

mgr Lucyna Cąkała

mgr Ewa Ćwian

   muzyka   mgr Ida Zagórska
   plastyka   mgr Jolanta Wróblewska
   historia i społeczeństwo   mgr Łukasz Sułkowicz
 przyroda   mgr Danuta Łajewska
matematyka   mgr Katarzyna Markowska

mgr inż. Marta Chocholak

 

 zajęcia komputerowe   mgr Michalina Stefaniak

mgr Katarzyna Markowska

mgr inż. Marta Chocholak

 zajęcia techniczne  mgr Jolanta Wróblewska
 wychowanie fizyczne/ instruktor pływania   mgr Bożena Antkowiak

mgr Ewa Mowczan

mgr Patrycja Modrzewska

mgr Magdalena Florek

   religia mgr  Ewa Sukiennik

mgr Bernadeta Otto

mgr ks. Krzysztof Klim

 

 

Świetlica

 

wychowawcy: –  mgr Ewa Pudlak

–  mgr Joanna Skalna

–  mgr Joanna Łajewska

–  mgr Katarzyna Rutka

–  mgr Katarzyna Maciorowska

–  mgr Jolanta Wróblewska

 

Biblioteka

bibliotekarz: –  mgr Marta Piech

Pedagog

 

mgr Olga Stępień