Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy

działa już 70 lat!

45

Oddział TPD w Legnicy działa nieprzerwanie od 1945 r. Powstał z potrzeby pomocy dzieciom. Dzisiaj pełni ważną rolę, uzupełniając działalność państwa i samorządu w zakresie opieki społecznej. Organizacja działa również na rzecz właściwego zagospodarowania czasu wolnego, rozwoju zainteresowań, organizuje wypoczynek letni i zimowy, prowadzi pośrednictwo oraz rzecznictwo praw dzieci i młodzieży.

Systematyczność, otwartość i różnorodność działań przyjaznych dzieciom przyciągnęły wielu społecznych działaczy, ludzi dobrej woli i sponsorów, dzięki temu TPD objęło dziś opieką w samej tylko Legnicy i powiecie ponad 1800 dzieci z rodzin najuboższych, wielodzietnych i patologicznych. W sposób szczególny, wiele integracyjnych działań podjęto na rzecz środowiska dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Od lat aranżowane są dla tych podopiecznych wyjazdy rehabilitacyjno-lecznicze, a najmłodszym pozostającym w mieście w okresie ferii zimowych oraz wakacji, Oddział organizuje atrakcyjny czas wolny.

W ostatnim okresie znacznie wzrosły formy, różnorodność i ilość dzieci korzystających z kolonii organizowanych przez Oddział Okręgowy TPD. Ta forma wypoczynku jest szczególnie pożądana, gdyż dzięki sponsorom, za nieduże kwoty, podopieczni stowarzyszenia (w tym uczniowie naszej szkoły) mogą przeżywać niezwykle atrakcyjne chwile w ciekawych zakątkach Polski w górach i nad morzem. Warunki zakwaterowania i zaplanowany rzetelnie program takich wyjazdów sprawia, ze spędzony na koloniach i zimowiskach czas, na stałe pozostaje w pamięci, a dzieci wracają w te piękne miejsca z radością.

Towarzystwo realizuje zadania programowe wynikające ze statutu, organizując szereg imprez o charakterze artystycznym, rekreacyjnym, w tym dla osób niepełnosprawnych, które na stałe wpisały się w miejski kalendarz kulturalny miasta:

Legnicka Paraolimpiada, Plenery Plastyczne, Przeglądy Twórczości Artystycznej „Sercem malowane”, Festyny Integracyjne. Corocznie prowadzone są także konkursy plastyczne i fotograficzne „Moja mała ojczyzna”, „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”, „Chrońmy przyrodę ojczystą”, „Wolontariusz – mój kolega, mój przyjaciel”.

Na szczególną uwagę zasługuje coroczny konkurs „Na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową i stroik świąteczny”. Jego uwieńczeniem jest spotkanie przedświąteczne z tradycyjnymi „Jasełkami”, wspólnym śpiewaniem kolęd, wspaniałymi nagrodami ufundowanymi przez wieloletnich sponsorów.

TPD ma największy i najaktywniejszy w Legnicy wolontariat – jego liczba w ciągu ostatnich lat wzrosła do około 400.

98

Wolontariusze prowadzą zbiórki żywności w legnickich marketach, opiekują się małymi pacjentami Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy, udzielają korepetycji, opiekują się niepełnosprawnymi kolegami i pomagają przy organizacji imprez TPD. Od czterech lat organizowany jest „Dzień Wolontariusza”, podczas którego najaktywniejszym młodym ludziom przyznawane medale „Pomocna Dłoń”.

Legnicki Oddział TPD ma wielu wypróbowanych sponsorów i przyjaciół, działa „ponad podziałami” ze wszystkimi czynnikami środowiska przyjaznego dzieciom – samorządami, Kościołem Katolickim, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi oraz organizacjami charytatywnymi. A wszystko po to, by na twarzach dzieci zagościł uśmiech. Ludzi „Wielkiego Serca” gratyfikuje przyznając rozmaite wyróżnienia. Szczególnym wyróżnieniem dla aktywnych na rzecz dzieci jest statuetka „Nade wszystko dziecko”. Zakłady i instytucje odznacza się statuetką „Pomocna dłoń”, „Sponsor roku”, czy też „Dobroczyńca roku”.

990

Oddział Okręgowy systematycznie wspiera młodych, pozyskując dla nich i tworząc miejsca pracy, współpracując z Urzędem Pracy (w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i odbywania stażu). Zatrudnienie znajdują tu również osoby niepełnosprawne.
Charyzma i atmosfera panująca w Oddziale, sprawia, że pracownicy oprócz czasowego zatrudnienia, zdobywają szczególną wrażliwość społeczną i „zarażają się” pracą na rzecz potrzebujących, pokrzywdzonych przez los.

Ważnym zadaniem Oddziału Okręgowego jest inicjowanie wielu konferencji popularno-naukowych o charakterze ogólnopolskim i dolnośląskim. Tematem przewodnim tychże konferencji jest dziecko. Często też przewijają się wspomnienia związane z powstaniem stowarzyszenia. Tradycja i pamięć o tych, którzy tworzyli organizację, którzy dali świadectwo swojego poświęcenia dla potrzebujących jest przez Oddział Legnicki silnie kultywowana.

W latach 2008-2010 nastąpił dynamiczny rozwój Stowarzyszenia – powstały nowe koła, wobec czego legnicki Oddział TPD stał się największym w kraju oraz wiodącym na Dolnym Śląsku – skupia ponad 2000 członków zrzeszonych w ponad 100 Kołach Przyjaciół Dzieci (w szkołach, przedszkolach, przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zakładach pracy, a także na wyższych uczelniach). Najwięcej kół – 50 działa w Oddziale Miejskim w Legnicy.

Oddziały miejskie, powiatowe lub gminne działają w Legnicy, Lubinie, Ścinawie, Radwanicach, Świerzawie.

Pozostałe koła podlegają bezpośrednio pod Oddział Okręgowy TPD.

 

Koło Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Lubinie, powstało w październiku 2011 roku i od tego okresu aktywnie działa na rzecz podopiecznych stowarzyszenia, przede wszystkim naszych uczniów. Od tego tez okresu ściśle współpracujemy i podlegamy prawnie pod Oddział Okręgowy w Legnicy. Otrzymujemy tu wsparcie w postaci paczek okolicznościowych, dofinansowań do wypoczynku letniego i zimowego, a także wsparcie i poradnictwo w wychowywaniu młodego pokolenia. Uczestniczymy też w konkursach organizowanych przez Oddział, a nasi uczniowie zdobywają w nich często atrakcyjne nagrody.

Ponadto dzięki Oddziałowi Legnickiemu, możemy prowadzić zbiórki i organizować różnego rodzaju akcje pozyskując tym samym środki na potrzeby naszych podopiecznych.

 

Nie byłoby jednak TPD w Legnicy, gdyby nie jego Prezes – Kazimierz Pleśniak.

777

 

Oto jak piszą o nim w Gazecie Wrocławskiej:

(…)W dwóch słowach – człowiek orkiestra. Najpierw społecznik, potem dziadek i mąż. Jednak żona rozumie, wie, że to właśnie działalność na rzecz innych przynosi mu największe szczęście. Szczególnie wrażliwy jest na los dzieci i to z nimi związał swoje życie. Jeszcze jako harcerz zainicjował i realizował „stanice wędrujące” dla dzieci, które na czas wakacji pozostawały w miejscu zamieszkania. Ostatnia dekada XX wieku to kierownictwo Domu Harcerza, spod którego skrzydeł wyrosło wiele talentów i wychowanków. Stworzył miejsce otwarte dla wszystkich dzieci – bez wyjątku. Kazimierzowi Pleśniakowi udało się zaangażować wielu ludzi w pełni poświęconych pasji wychowawczej. W Domu Harcerza stworzyli wiele kół zainteresowań, które ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wśród najmłodszych (wyrazem tego były sukcesy w ogólnopolskich plebiscytach: nagroda MEN). Największą jednak jego inicjatywą, którą realizuje społecznie od ponad 20 lat – będąc już na emeryturze – było odbudowanie i reaktywowanie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w subregionie legnickim i doprowadzenie do powstania 100 kół przy szkołach, przedszkolach, domach dziecka, zakładach pracy. Determinacja i charyzma Kazimierza Pleśniaka przyciągnęły do niego blisko 2500 społecznych działaczy, którzy idąc jego śladem, niosą pomoc dzieciom.(…)

***********************************************************************

Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

przy SP 12 w Lubinie

 

Skład Zarządu:

Przewodnicząca: Olga Stępień

Sekretarz: Ewa Mijas

Skarbnik: Bożena Antkowiak

Członek Zarządu: Ewa Pudlak

Członek Zarządu: Małgorzata Mierzejewska

 

Do Szkolnego Koła TPD należy większość nauczycieli.

Ale są już z nami też rodzice

Zapraszamy do współpracy wszystkich

„Ludzi Wielkiego Serca”…

(kontakt pedagog szkolny)

 

Akcje, do których cyklicznie przystępujemy:

 1. „Uśmiech pod choinkę”
 2. „Zajączek”
 3. „Podziel się posiłkiem”
 4. „Wyprawka”
 5. Kiermasze Bożonarodzeniowe i Wielkanocne
 6. Dyskoteki i festyny rodzinne, podczas których sprzedawane są

Z zebranych środków organizujemy paczki okolicznościowe dla najbardziej potrzebujących, dofinansowujemy wycieczki i zielone szkoły, pomagamy w sytuacjach losowych.

 

Współpracujemy z Oddziałem Okręgowym i Powiatowym. Ze strony tych oddziałów otrzymujemy wielokrotne wsparcie.

Uczestniczymy w licznych konkursach organizowanych przez Oddział Okręgowy jak np.:

 1. „Chrońmy Przyrodę ojczystą”
 2. „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym”
 3. „Na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową i stroik świąteczny”
 4. „Moja mała ojczyzna”
 5. „Bocian niezwykły ptak i jego świat”

Nasi uczniowie zdobywają w nich wiele wartościowych nagród.

Nasze odznaczenia:

Rok 2012 I miejsce dla najaktywniejszego Koła w Powiecie Lubińskim

Rok 2013 II miejsce dla najaktywniejszego Koła TPD w Okręgu Legnickim

Rok 2014 II miejsce dla najaktywniejszego Koła TPD w Okręgu Legnickim

Rok 2015  III miejsce dla najaktywniejszego Koła TPD w Okręgu Legnickim

 

oraz statuetki:

Rok 2014

 • „Przyjaciel Dziecka”
 • „Najlepsza promocja TPD”

104_3501

104_3504