REGIONALNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ I STROIK ŚWIĄTECZNY 2018

Oddział Okręgowy TPD w Legnicy informuje ,że do dnia 07.12.2018 trwa konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową 2018 przeznaczony dla dzieci w wieku 5-19 lat. Technika wykonania prac dowolna, ich podstawa nie może przekraczać 50 cm.

Przypominamy ,że do 11.12.2018 trwa konkurs na Najpiękniejszy Stroik Świąteczny 2018. Rozstrzygnięcie obu konkursów odbędzie się 17.12.2018 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ul.Jordana 17 o godzinie 14:00.

Prace na konkursy należy dostarczyć do nauczyciela plastyki, Pani Wróblewskiej, bądź bezpośrednio do Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy al. Orła Białego 2 tel. 76 724 51 09.

Zapraszamy do udziału w konkursach, przewidziane cenne nagrody.

____________________________________________________________SZKOLNE KOŁO PRZYJACIÓŁ DZIECI
WRAZ ZE SZKOLNYM KOŁEM CARITAS
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W LEGNICY
ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE

JARMARK TALENTÓW”

POD PATRONATEM ZARZĄDU MIEJSKIEGO TPD

KONKURS ODBĘDZIE SIĘ 15 LISTOPADA 2018 O GODZ. 10.00

Cele:

 • rozwijanie dziecięcych pasji i uzdolnień
 • rozwijanie umiejętności prezentacji przed publicznością
 • rozbudzanie zainteresowań artystycznych
 • integracja i współpraca środowisk szkolnych

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas I-III.
 2. Szkołę może reprezentować trzech uczniów, każdy w jednej z wybranych kategorii: muzycznej, sprawnościowo-ruchowej, słownej.
 3. Jury przyznaje wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.
 4. Dla zwycięskich szkół przewidziane są puchary.

KATEGORIE:

 1. Muzyczna- śpiew, gra na instrumencie, boxing, gwizdanie itp.
 2. Sprawnościowo-ruchowa– akrobatyka, umiejętności sportowe, żonglerka, iluzja itp.
 3. Słowna-recytacja, teatr jednego aktora, parodia, skecz itp.

Wypełnione czytelnie zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 listopada na adres:

sekretariat@sp4.legnica.eu

Na uczestników czekają dyplomy, upominki i słodki poczęstunek

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!

ORGANIZATORZY

________________________________________________

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI W LEGNICY

 

Oddział Miejski TPD w Legnicy ogłasza błyskawiczne konkursy związane z minionymi wakacjami, których finał i wręczenie nagród odbędzie się podczas festynu- imprezy plenerowej ,,POŻEGNANIE LATA 2018” w dniu 20.09.2018 br. w godzinach 10:00-15:00.

Pierwszy konkurs literacki ,,Nie zapomnij o letniej przygodzie” dla dzieci i młodzieży w wieku 9-16 lat. Praca pisemna powinna zawierać opis ze wspomnieniami lub opis przyrody wakacyjnej w objętości maksymalnie do 2 stron A4. Prosimy o podanie imienia i nazwiska, wieku, szkoły i telefonu kontaktowego do opiekuna. Termin nadsyłania prac do 15 września br.

Drugi konkurs to najciekawsze zdjęcie z wakacji 2018. Format dowolny. Można nadesłać kilka zdjęć z podaniem imienia i nazwiska, szkoły, wieku i telefonu kontaktowego do opiekuna. Przewidujemy nagrody w grupach wiekowych 7-11 i 12-18 lat. Termin nadsyłania prac do 15 września br.

Można też, odpowiednio wcześniej, dostarczyć prace do pedagogów szkolnych.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Oddziału Miejskiego TPD

Kazimierz Pleśniak

 

________________________________________________

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie Moja Mała Ojczyzna! Poniżej, załącznik z regulaminem:

Regulamin konkursu Moja Mała Ojczyzna 2018

 

 

W imieniu Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – ogłaszamy KONKURS PLASTYCZNY I FOTOGRAFICZNY  z okazji 100 – lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce pt. „TPD w oczach dziecka”.

Konkurs plastyczny ogłaszamy w 4 grupach wiekowych : 5 – 7 lat, 8 – 10 lat, 11 – 14 lat, 15 -17 lat, technika dowolna, wymiary  A – 4, A – 3 lub plakat.

Konkurs fotograficzny w kategorii wiekowej 8 – 17 lat, zdjęcie w wymiarze co najmniej pocztówkowym.

Termin ostateczny nadsyłania prac – 30 kwietnia 2018 na adres Oddziału Miejskiego, Legnica 59 – 220, ul. Aleja Orła Białego 2.

Przewidujemy w każdej kategorii po 3 nagrody główne, wyróżnienia i dyplomy. Najciekawsze prace będą opublikowane w monografii wydanej przez Zarząd Główny TPD, z okazji 100 – lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w galerii prac „Jak dzieci widzą TPD – prace plastyczne i fotograficzne”.

Podsumowanie i otwarcie wystawy odbędzie się w II dekadzie maja 2018.

Ponadto prace będą prezentowane na spotkaniach i wystawach jubileuszowych z okazji

100 – lecia TPD.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału i prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 76 724 51 09) lub mailowy (tpd.legnica@wp.pl) w razie pytań.

                                                                                                                                                                                                                                       Z poważaniem   

                                                                                                                                                                                                                       Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego TPD

                                                                                                                                                                                                                                 Kazimierz Pleśniak                         

                                                                                                                                                                                                                      

**************************************************************************************************************************************************************

 

 

ODDZIAŁ TPD W LEGNICY OGŁASZA KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Konkurs  na szopkę bożonarodzeniową skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat oraz grup (np. świetlica, koło, Warsztaty Terapii Zajęciowej, grupy dzieci, przedszkola). Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież z całego Dolnego Śląska i kraju. Konkurs trwa do 3 grudnia 2017r. Technika wykonania prac jest dowolna, ich podstawa nie może przekraczać około 60 cm. Przy ocenie preferowane będą szopki, w których figurki będą wykonane własnoręcznie.

 

Nadsyłane prace należy opisać DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej komputerowo), podając:

imię i nazwisko, wiek, szkołę lub placówkę wykonującego.

W przypadku zbiorowego kierowania prac konkursowych prosimy o przeprowadzenie

wstępnych eliminacji na szczeblu szkolnym i przesłanie najciekawszych prac.

 

Prace oceniane będą w grupach wiekowych 5-7 lat, 8-11, 12-15 , powyżej 16 lat.

Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Nagrodzonych zostanie około 50 prac atrakcyjnymi nagrodami, w tym m. in. tablet, aparat fotograficzny, wydawnictwa, zegarek na rękę itp.

Liczymy na pomysłowość, kreatywność i wenę twórczą.

Stroik świąteczny może być wykonany z dowolnych materiałów (doradzamy użycie sztucznych gałązek

lub trwałych naturalnych gałązek świerkowych, które mają większą żywotność).

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat.

  

                                                             Prace należy dostarczyć lub wysyłać na adres:

                            Zarząd Oddziału Miejskiego TPD

                       Aleja Orła Białego  2, 59-220 Legnica.

                             Termin nadsyłania prac upływa

                                         3  grudnia 2017r.

 

 

 

 

Podsumowanie konkursów odbędzie 15 grudnia 2017 r. o godz. 14.00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy, ul. Jordana 17.

 

 Prace można również oddawać w szkole do pani Jolanty Wróblewskiej- nauczyciela plastyki lub do pedagoga Olgi Stępień do 30 listopada 2017.

 

**********************************************************************************************************************************************************************************

 

Zarząd Koła Przyjaciół Dzieci z radością informuje, że uczennica klasy VI a, Nikola Frońda zajęła III miejsce w konkursie „Jan Paweł II wśród dzieci świata”. Serdecznie gratulujemy.

***********************************************************

MOJA MAŁA OJCZYZNA

 termin nadsyłania prac: 19 maja do pedagoga, bądź pani Danuty Łajewskiej.

Zarząd Oddziału Legnickiego TPD przy współpracy ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Legnicy zapraszają do udziału w XV Regionalnym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym MOJA MAŁA OJCZYZNA
Celem konkursu jest popularyzacja piękna regionu legnickiego, najciekawszych zakątków przyrody, pejzaży, atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji oraz zabytków i obiektów danej miejscowości.
Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4 i A3 w dowolnej technice płaskiej,
a prace fotograficzne minimum format pocztówkowy (mogą być również zestawy tematyczne zdjęć).
Uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę. Prace należy opisać DRUKOWANYMI WIELKIMI LITERAMI w następujący sposób – imię, nazwisko, wiek, szkoła oraz podać nazwę przedstawionej miejscowości, zakątka, zabytku, obiektu.
Prace będą oceniane w czterech grupach wiekowych: 5-8 lat, 9-12 lat, 13-15 lat i powyżej 15 lat oraz w kategorii fotografia. W każdej kategorii wiekowej będą przyznawane nagrody główne i wyróżnienia.
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Organizatorzy zaznaczają, iż dostarczonych prac nie zwracają.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Legnicy
Plac Słowiański 1,
59-220 Legnica
tel. 76 854 86 44

***********************************************************

Koło Przyjaciół Dzieci działające przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach zaprasza wszystkich miłośników przyrody oraz bocianiego klekotu do udziału w VII konkursie plastyczno-fotograficznym  pt. „BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO  ŚWIAT”

Cele konkursu:

 • rozwijanie zdolności plastyczno-fotograficznych, wyobraźni, spostrzegawczości oraz inwencji twórczej dzieci i młodzieży zrzeszonej w Kołach Przyjaciół Dzieci;
 • zwrócenie uwagi uczestników konkursu na miejsce bociana w polskiej kulturze, krajobrazie oraz potrzebę ochrony tego ptaka;
 • rozszerzenie grona przyjaciół bociana białego;
 • integracja Kół Przyjaciół Dzieci;

Wymagania dotyczące prac konkursowych

Prace plastyczne: płaskie, format pracy – A3 lub A4, technika  – dowolna.

Prace fotograficzne przedstawiające treści związane tematycznie z konkursem: format nie mniejszy niż 15 x 25 , wykonane na papierze fotograficznym

Każda praca na odwrocie powinna zawierać:

Metryczkę oraz zgodę należy odciąć i nakleić na odwrocie pracy nadsyłanej na konkurs „BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO  ŚWIAT (załącznik)

Dane uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celach

przeprowadzenia i promocji konkursu.

Każda placówka  może przesłać na konkurs maksymalnie 10 prac plastycznych i fotograficznych

 

 

Kryteria oceny

 1. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę walory artystyczne (kolorystyka, kompozycja, estetyka, pomysłowość, oryginalność wykonanej pracy itp.)
 2. Prace zbiorowe nie będą oceniane.

Terminy

 1. Prace konkursowe należy nadsyłać lub dostarczyć do 29 kwietnia 2017  roku, do biura TPD Oddział Miejski w Legnicy   Orła Białego 2; 59-220 Legnica, tel/fax. 76-724-51-09  bądź bezpośrednio u organizatorów konkursu:  Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach – Niedźwiedzice 16 59-225 Chojnów, tel./fax 76-818-69-10
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi  12 maja 2017  roku
 3. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
 4. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną poinformowani  o wynikach konkursu  mailem bądź telefonicznie.
 5. Prace będą wyeksponowane podczas pikniku „Pod bocianim gniazdem” na  który zostaną zaproszeni laureaci konkursu wraz z opiekunami

Wręczenie nagród laureatom konkursu oraz osobom wyróżnionym odbędzie się 30 maja 2017 roku podczas Pikniku

METRYCZKA PRACY
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA  
KLASA , NAZWA I ADRES SZKOŁY

 

 
ZGODA

(wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni)

Wyrażamy zgodę na:

Udział naszego dziecka w konkursie plastycznym „BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO  ŚWIAT ogłoszonym przez Koło Przyjaciół Dzieci działające przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach.

             

             

 Data, czytelny podpis :

………………………………………

 


„Pod bocianim gniazdem” w Niedźwiedzicach

8. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W KONKURSIE

Metryczkę oraz zgodę należy odciąć i nakleić na odwrocie pracy nadsyłanej na konkurs „BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO  ŚWIAT

***********************************************************

***********************************************************

XV KONKURS PLASTYCZNY „ŻYJMY ZDROWO
I BEZPIECZNIE”

Oddział Miejski TPD w Legnicy ogłasza XV edycję konkursu

„Żyjmy zdrowo i bezpiecznie oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

            Konkurs ma na celu popularyzację zdrowego stylu życia (racjonalne odżywianie, uprawianie sportów, właściwe spędzenie wolnego czasu, zapobieganie nałogom) oraz bezpieczeństwa ( bezpieczne poruszanie się po drogach, bezpieczna kąpiel, zapobieganie pożarom, itp.).

W tym roku przewidujemy także wydzielenie w konkursie części dotyczącej zasad ruchu drogowego- za prace o tej tematyce będą przyznawane osobno miejsca i wyróżnienia. Dla osób, które podejmą ten temat przewidziane są specjalne wyróżnienia i nagrody ufundowane min. przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy.

W pracach należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • wiek
 • szkołę lub placówkę wykonującego.

Termin nadsyłania lub dostarczenia prac upłynie -17 marca 2017

Prace należy składać w gabinecie pedagoga, bądź u Pań: Łajewskiej lub Wróblewskiej 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (76)724-51-09
 lub 785-938-157 (Oddział TPD Legnica)
             

Laureaci zostaną powiadomieni, wyniki będą również dostępne
na stronie internetowej TPD .

Organizatorzy nie zwracają nagrodzonych prac.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!!

Z poważaniem                                       

Prezes
Zarządu Oddziału Miejskiego TPD
Kazimierz Pleśniak

 

***********************************************************

 

Z przyjemnością zawiadamiamy, że laureatką konkursu

„Na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową”

 została Wiktoria Teodorowska.

Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy, a wszystkim Uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie w wykonanie pięknych prac
i reprezentowanie szkoły w Okręgu Legnica.

Punkty przyznane w konkursie na najaktywniejsze koło TPD w Oddziale Okręgowym do dnia 5 listopada  dla kół działających w środowisku miejskim.

 

 

***********************************************************

 

NAZWA KOŁA PUNKTACJA
1.       Szkoła Podstawowa nr 8 w Lubinie 75
2.       Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie 52
3.       Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Lubinie 45
4.       Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie 35
5.       Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowicach 15
6.       Szkoła Podstawowa nr 1 w Polkowicach 15
7.       Szkoła Podstawowa w Prochowicach 13
8.       Zespół Szkolno- Przedszkolny w Świerzawie 13
9.       Gimnazjum nr 2 w Chojnowie 12
10.    Zespół Szkół nr 3 w Lubinie (SP nr 3;Gim nr 3 ) 11
11.    Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze 5
12.    Zespół Szkół w Przemkowie 5
13.    Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie 5
14.    Szkoła Podstawowa w Bolkowie 5
15.    Gimnazjum w Prochowicach 5
16.    Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi 5
17.    Gimnazjum w Bolkowie 5
18.    Szkoła Podstawowa w Chocianowie 3
19.    Przedszkole w Chocianowie 3
20.    Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie 3
21.    Zespół Szkół Integracyjnych w Lubinie 3
22.    Szkoła Podstawowa nr 3 Ścinawa 3
23.    Gimnazjum Publiczne w Ścinawie 3
24.    Zespół Szkół Sportowych w Lubinie 3
25.    Szkoła Podstawowa nr 5 w Lubinie 0
26.    Szkoła Podstawowa nr 10 w Głogowie 0
27.    Gimnazjum nr 2 w Jaworze 0
28.    Miejskie Przedszkole nr 5 w Lubinie  
29.    Przedszkole w  Prochowicach  

 

*************************************************************

ODDZIAŁ TPD W LEGNICY

OGLASZA KONKURS NA

„NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ I STROIK ŚWIĄTECZNY”

Konkurs  na szopkę bożonarodzeniową skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat

oraz grup (np. świetlica, koło, Warsztaty Terapii Zajęciowej, grupy dzieci, przedszkola).

Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież z całego Dolnego Śląska i kraju. Konkurs trwa do 7 grudnia 2016 r.

Technika wykonania prac jest dowolna, ich podstawa nie może przekraczać około 60 cm.

Przy ocenie preferowane będą szopki, w których figurki będą wykonane własnoręcznie.

 

Nadsyłane prace należy opisać DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej komputerowo), podając:

imię i nazwisko, wiek, szkołę lub placówkę wykonującego.

W przypadku zbiorowego kierowania prac konkursowych prosimy o przeprowadzenie

wstępnych eliminacji na szczeblu szkolnym i przesłanie najciekawszych prac.

 

Prace oceniane będą w grupach wiekowych 5-7 lat, 8-11, 12-15 , powyżej 16 lat.

Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Nagrodzonych zostanie około 50 prac atrakcyjnymi nagrodami, w tym m. in. tablet, aparat fotograficzny, wydawnictwa, zegarek na rękę itp.

 

Liczymy na pomysłowość, kreatywność i wenę twórczą.

Stroik świąteczny może być wykonany z dowolnych materiałów (doradzamy użycie sztucznych gałązek

lub trwałych naturalnych gałązek świerkowych, które mają większą żywotność).

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat.

 

 

                                 Prace należy dostarczyć lub wysyłać na adres:

                                      Zarząd Oddziału Miejskiego TPD

                                Aleja Orła Białego  2, 59-220 Legnica,

           bądź pozostawić u pedagoga, albo też nauczyciela plastyki : )

                   

Termin dostarczenia prac u pływa 6 grudnia

Podsumowanie konkursów odbędzie 16 grudnia 2016 r. o godz. 14.00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Legnicy, ul. Jordana 17.

 

*************************************************************

 

 

Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy wraz ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym i Galerią Piastów po raz piętnasty organizuje Regionalny Konkurs Plastyczny i Fotograficzny „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”.

 

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, kształtowanie humanistycznej postawy człowieka wobec zwierząt i przyrody, promowanie działań na rzecz ochrony i odnowy środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych, aktywizację dzieci i młodzieży w kierunku działań nastawionych na ochronę środowiska. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież, oraz grupy z Legnicy oraz regionu legnickiego.

Uczestnicy wykonują prace plastyczne i fotograficzne przedstawiające zarówno piękno przyrody, które należy chronić, jak również ukazujące niszczący wpływ człowieka na środowisko i sposoby jej ochrony.

 

WYMAGANIA

Praca może być wykona indywidualnie lub przez grupę:

 • prace plastyczne mogą być wykonane na formacie nieprzekraczającym A2 (59,4cm x 42cm) w technice płaskiej (rysunek, malarstwo, wydzieranka, batik itp.),
 • jeden uczestnik lub grupa uczestników w przypadku pracy zbiorowej może wykonać tylko jedną pracę,
 • prace fotograficzne mogą być zarówno kolorowe jak i czarno-białe, ich format nie może być mniejszy niż pocztówkowy.

Nadsyłane prace należy opisać DRUKOWANYMI DUŻYMI LITERAMI (najlepiej komputerowo), podając imię i nazwisko, wiek, szkołę lub placówkę wykonującego oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, pod którego kierunkiem powstała praca.

 

NAGRODY

Prace plastyczne będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych: 4-6 lat, 7 -10 lat, 11-15 lat i powyżej 15 lat. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane co najmniej 3 miejsca i wyróżnienia.

Prace fotograficzne będą oceniane bez podziału na kategorie wiekowe. Zostaną przyznane co najmniej 3 nagrody i wyróżnienia.

 

 

TERMIN ODDANIA PRAC UPŁYWA:

26 października 2016 R.

 

Prace należy składać u pani Łajewskiej bądź u pedagoga

             

Organizatorzy nie zwracają nagrodzonych prac. Wystawa pokonkursowa będzie eksponowana w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym oraz Galerii Piastów w Legnicy.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

Podsumowanie konkursu odbędzie się w listopadzie 2016 r. Dokładna data i miejsce zostaną podane w późniejszym czasie. Więcej informacji można uzyskać pod tel. 76 724-51-09 lub mailowo: tpd.legnica@wp.pl.