Obiady


Plik do pobrania: NOWY REGULAMIN STOŁÓWKI

KOSZT OBIADÓW W  MARCU 2020 r. WYNOSI 88 zł.

Płatność od 1 do 10 każdego miesiąca gotówką lub przelewem :

PEKAO Bank Pekao S.A.
04 1240 3464 1111 0010 2782 0732

KOSZT JEDNEGO OBIADU WYNOSI 4 zł.

Ze względu na procedury zamawiania towaru, nieobecność ucznia z powodu choroby lub innych przyczyn losowych w celu odpisu za obiady rodzic zobowiązany jest zgłosić najpóźniej w danym dniu do godziny 8.30 osobiście u intendenta,  telefonicznie pod numerem tel. 76 746 70 11 (ew. sekretariat: 76 724 95 70), mail: intendent@sp12lubin.edu.pl

JADŁOSPIS – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie

DO POBRANIA:

Facebook
Skip to content