Kalendarz szkolny


Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rok szkolny trwa: 1 września 2021 r. – 24 czerwca 2022 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2021 r.
Przekazanie informacji rodzicom o przewidywanych
nagannych ocenach zachowania i przewidywanych
ocenach niedostatecznych z zajęć dydaktycznych.
do 17 grudnia 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2021 r.
Wystawienie półrocznych ocen zachowania
i półrocznych ocen z zajęć edukacyjnych.
do 16 stycznia 2022 r.
Rada klasyfikacyjna 24 stycznia 2022 r.
Ferie zimowe: 31 stycznia – 13 lutego 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 14 – 19 kwietnia 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty: 24 – 26 maja 2022 r.
Wystawienie proponowanych rocznych ocen zachowania
i proponowanych rocznych ocen z zajęć edukacyjnych.
do 28 maja 2022 r.
Przekazanie informacji rodzicom o przewidywanych ocenach
zachowania i przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych.
do 31 maja 2022 r.
Wystawienie rocznych ocen zachowania
i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych.
do 17 czerwca czerwca 2022 r.
Rada klasyfikacyjna 20 czerwca 2022 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie: 27 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

Święto Niepodległości (czwartek) 11 listopada 2021 r.
Nowy Rok (sobota) 1 stycznia 2022 r.
Trzech Króli (czwartek) 6 stycznia 2022 r.
Święto Konstytucji 3 maja (wtorek) 3 maja 2022 r.
Święto Bożego Ciała (czwartek) 16 czerwca 2022 r.

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych:

Dzień Edukacji Narodowej (czwartek) 14 października 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

Dzień po Święcie Niepodległości (piątek) 12 listopada 2021 r.
Dzień po Święcie Trzech Króli (piątek) 7 stycznia 2022 r.
Dzień przed Świętem Konstytucji 3 Maja (poniedziałek) 2 maja 2022 r.
Egzamin ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek) 24 – 26 maja 2022 r.
Dzień po egzaminie ósmoklasisty (piątek) 27 maja 2022 r.
Dzień po obchodach Święta Bożego Ciała (piątek) 17 czerwca 2022 r.
Facebook
Skip to content