Kalendarz szkolny


Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rok szkolny trwa 1 września 2022 r. – 23 czerwca 2023 r.
Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022 r.
Przekazanie informacji rodzicom o przewidywanych
nagannych ocenach zachowania i przewidywanych
ocenach niedostatecznych z zajęć dydaktycznych
do 16 grudnia 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022 r.
Wystawienie półrocznych ocen zachowania
i półrocznych ocen z zajęć edukacyjnych
do 16 stycznia 2023 r.
Rada klasyfikacyjna / początek II półrocza
23 stycznia 2023 r.
Ferie zimowe 13 – 26 lutego 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6 – 11 kwietnia 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty 23 – 25 maja 2023 r.
Wystawienie proponowanych rocznych ocen zachowania
i proponowanych rocznych ocen z zajęć edukacyjnych
do 29 maja 2023 r.
Przekazanie informacji rodzicom o przewidywanych ocenach
zachowania i przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych
do 2 czerwca 2023 r.
Wystawienie rocznych ocen zachowania
i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych
do 16 czerwca 2023 r.
Rada klasyfikacyjna 19 czerwca 2023 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

Wszystkich Świętych  (wtorek)
1 listopada 2022 r.
Święto Niepodległości (piątek) 11 listopada 2022 r.
Nowy Rok (niedziela) 1 stycznia 2023 r.
Święto Trzech Króli (piątek) 6 stycznia 2023 r.
Święto Pracy (poniedziałek)
1 maja 2023 r.
Święto Konstytucji 3 maja (środa) 3 maja 2023 r.
Święto Bożego Ciała (czwartek) 8 czerwca 2023 r.

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych:

Dzień Edukacji Narodowej (piątek) 14 października 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

Dzień przed Świętem Wszystkich Świętych (poniedziałek) 31 października 2022 r.
Dzień po Święcie Wszystkich Świętych (środa) 2 listopada 2022r.
Dzień przed Świętem Konstytucji 3 Maja (wtorek) 2 maja 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek)
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla klas 1-7
23 – 25 maja 2023 r.
Dzień po egzaminie ósmoklasisty (piątek) 26 maja 2023 r.
Dzień po obchodach Święta Bożego Ciała (piątek) 9 czerwca 2023 r.
Facebook
Skip to content