Harmonogram zebrań


Terminarz spotkań wychowawców z rodzicami 2022/2023

Spotkanie ogólne z rodzicami:
organizacyjne.
5 września 2022 r.
godz.16.30 – klasy I – III, godz. 17.30 – klasy IV – VIII sale lekcyjne
Spotkanie ogólne z rodzicami:
podsumowanie I półrocza.
30 stycznia 2023 r.
godz.16.30 – klasy I – III, godz. 17.00 – klasy IV – VIII sale lekcyjne
Spotkanie ogólne z rodzicami klas VIII:
omówienie egzaminu ósmoklasisty.
8 maja 2023 r.
godz.17.00 – klasy VIII
Spotkanie ogólne z rodzicami:
poinformowanie o przewidywanych ocenach z zachowania i z zajęć dydaktycznych.
22 maja 2023 r.
godz. 16.30 – klasy I – III,godz. 17.00 – klasy IV – VIII sale lekcyjne

Terminarz konsultacji nauczycieli z rodzicami 2022/2023

Konsultacje rodziców z nauczycielami. 7 listopada 2022 r. godz. 16.00 – 17.00
Konsultacje rodziców z nauczycielami. 12 grudnia 2022 r.  godz. 16.00 – 17.00
Konsultacje rodziców z nauczycielami. 17 kwietnia 2023 r.  godz. 16.00 – 17.00
Konsultacje rodziców z nauczycielami. 22 maja 2023 r. godz. 16.00 – 17.00

Liczba i forma spotkań/konsultacji może ulec zmianie (COVID – 19)

Godziny dostępności nauczycieli w każdy poniedziałek tygodnia poza dniami konsultacji i zebrań

Facebook
Skip to content