Harmonogram zebrań


Terminarz spotkań wychowawców z rodzicami 2020/2021

Spotkanie ogólne z rodzicami:
organizacyjne.
7 – 29 września 2020r.,
godz.16.30, godz. 18:30
stołówka szkolna
Spotkanie ogólne z rodzicami:
podsumowanie I półrocza.
1 luty 2021r.
godz.16.30 – klasy I-III
godz.17.00 – klasy IV-VIII
Spotkanie ogólne z rodzicami klas VIII:
omówienie egzaminu ósmoklasisty.
19 kwietnia 2021r.
godz.17.00 – klasy VIII
Spotkanie ogólne z rodzicami:
poinformowanie o przewidywanych ocenach z zachowania i z zajęć dydaktycznych.
31 maja 2021r.
godz.16.30 – klasy I-III
godz. 17.00 – klasy IV-VIII

Terminarz konsultacji nauczycieli z rodzicami 2020/2021

Konsultacje rodziców z nauczycielami. 9 listopada 2020 r. godz. 16.00 – 17.00
Konsultacje rodziców z nauczycielami. 14 grudnia 2020 r.  godz. 16.00 – 17.00
Konsultacje rodziców z nauczycielami. 19 kwietnia 2021 r.  godz. 16.00 – 17.00
Konsultacje rodziców z nauczycielami. 31 maja 2020 r. godz. 16.00 – 17.00

Liczba i forma spotkań/konsultacji może ulec zmianie (COVID – 19)

Facebook
Skip to content