Harmonogram zebrań


Terminarz spotkań wychowawców z rodzicami 2021/2022

Spotkanie ogólne z rodzicami:
organizacyjne.
6 – 30 września 2021 r.,
godz.16.30, godz. 18:30
stołówka szkolna
Spotkanie ogólne z rodzicami:
podsumowanie I półrocza.
1 – 19 luty 2022 r.
godz.16.30, godz. 18:30
stołówka szkolna (w przypadku zdalnego nauczania spotkanie online)
Spotkanie ogólne z rodzicami klas VIII:
omówienie egzaminu ósmoklasisty.
9 maja 2022 r.
godz.17.00 – klasy VIII
Spotkanie ogólne z rodzicami:
poinformowanie o przewidywanych ocenach z zachowania i z zajęć dydaktycznych.
30 maja 2021r.
godz.16.30 – klasy I-III
godz. 17.00 – klasy IV-VIII

Terminarz konsultacji nauczycieli z rodzicami 2021/2022

Konsultacje rodziców z nauczycielami. 8 listopada 2021 r. godz. 16.00 – 17.00
Konsultacje rodziców z nauczycielami. 13 grudnia 2021 r.  godz. 16.00 – 17.00
Konsultacje rodziców z nauczycielami. 18 kwietnia 2022 r.  godz. 16.00 – 17.00
Konsultacje rodziców z nauczycielami. 30 maja 2022 r. godz. 16.00 – 17.00

Liczba i forma spotkań/konsultacji może ulec zmianie (COVID – 19)

Facebook
Skip to content