Zapisy na obiady w roku szkolnym 2019/2020

Rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci jadły obiady w szkole od 3 września 2019r.  zobowiązani są do podpisania „Deklaracji korzystania z obiadów w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie”.

Druk dostępny jest u Intendenta.

Rodzic podpisując deklarację zobowiązuje się do dokonywania wpłaty od 1 do 10 dnia każdego następnego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy lub gotówką u Intendenta.