PLAN FLUORYZACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

FLUORYZACJA KL. I-VI – PIERWSZE PÓŁROCZE

  • 30.09.2019-04.10.2019
  • 04.11.2019-08.11.2019
  • 16.12.2019-20.12.2019

FLUORYZACJA KL. I-VI – DRUGIE PÓŁROCZE

  • 27.01.2020-31.01.2020
  • 09.03.2020-13.03.2020
  • 04.05.2020-08.05.2020