Ubezpieczenie NNW

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie naszej szkoły ubezpieczani są od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci w towarzystwie ubezpieczeniowym UNIQA.

Ubezpieczenie obowiązuje od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Informacje na temat towarzystwa ubezpieczeniowego znajdą Państwo na stronie www.ubezpieczeniwszkole.pl

Znajdziecie tam Państwo również:

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA,

TABELĘ USZCZERBKU NA ZDROWIU,

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE

ULOTKĘ SZKODOWĄ

DRUK ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA

DOSTĘPNE SĄ DWA WARIANTY UBEZPIECZENIA DO WYBORU: WARIANT II lub WARIANT III

WARIANT II

Polisa NR 998-S-103648

Składka roczna za jednego Ubezpieczonego w wariancie II wynosi 50 zł.

Składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu!

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

WARIANT III

Polisa NR 998-S-103649

Składka roczna za jednego Ubezpieczonego w wariancie III wynosi 57 zł.

Składka uwzględnia wyczynowe uprawianie sportu!

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

ZASADY ZGŁASZANIA SZKÓD:

1. ONLINE:

– wejdź na stronę www.uniqa.pl i wypełnij formularz zgłoszenia szkody

2. PISEMNIE:

– pobierz formularz zgłoszenia szkody ze strony www.ubezpieczeniwszkole.pl lub u kierownika gospodarczego w szkole

– wypełnij formularz i wyślij na adres: UNIQA TU S.A. Ul. Gdańska 13290-520 Łódź

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Do zgłoszenia będą potrzebne:

– imię i nazwisko ubezpieczonego oraz PESEL lub datę urodzenia;

– numer polisy;

– adres korespondencyjny, numer telefonu do kontaktu, adres e-mail;

– datę i opis zajścia zdarzenia, rodzaj doznanych obrażeń i ewentualnie potrzebnej pomocy.

Posiadanie poniższych dokumentów usprawni proces określenia przyczyny, odpowiedzialności, rozmiaru i wartości szkody.

W miarę możliwości przygotuj:

• dokumentację z udzielenia pierwszej pomocy np. karta wyjazdowa karetki pogotowia lub karta SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy),

• pełną dokumentację z przebiegu leczenia i rehabilitacji,

• zaświadczenie o zakończeniu leczenia i rehabilitacji,

• dowód osobisty Ubezpieczonego lub kartę pobytu/paszport w przypadku obcokrajowca,• numer rachunku bankowego z danymi właściciela,

• własnoręcznie napisane oświadczenie o dacie i okolicznościach zdarzenia (jeśli zdarzenie miało miejsce w życiu prywatnym) lub protokół powypadkowy BHP (w przypadku wypadku przy pracy) lub postanowienie prokuratury, notatka policyjna, wyrok sądu z uzasadnieniem w przypadku wypadku komunikacyjnego i innych zdarzeń.

Do prawidłowej oceny Twojego zgłoszenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Jeżeli będzie to konieczne, skontaktujemy się z Tobą.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z ubezpieczeniem szkolnym następstw nieszczęśliwym wypadków (NNW), prosimy o kontakt z WDB S.A.:

Klaudia Muszyńska-Krynicka

e-mail: klaudia.muszynska@wdbsa.pl

tel. kom.: 505 974 930

tel.: 71715 94 77

Agnieszka Mazur

e-mail: agnieszka.mazur@wdbsa.pl

tel. kom.: 502 601 317

tel.: 71 324 98 99

Beata Patla

e-mail:beata.patla@wdbsa.pl

tel. kom.: 502 601 467

tel.: 71 715 94 65

WDB S.A.

ul. Fiołkowa 3

52-200 Wysoka

Facebook
Skip to content