Rekrutacja 2019/ 2020 

 ZARZĄDZENIE KURATORA OŚWIATY:

Zarządzenie Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego                     i uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych: 

Zarządzenie Nr 3/2019 : s22c-619010912530

Załącznik nr 1

 

Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego dla absolwentów gimnazjów:

Zarządzenie Nr 2/2019

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2