W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie Naszej szkoły ubezpieczani są od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci w towarzystwie ubezpieczeniowym COLONNADE Insurance S.A.

Informacje na temat towarzystwa ubezpieczeniowego znajdą Państwo na stronie www.ubezpieczeniwszkole.pl 

Numer polisy: 4021200137

Składka roczna za jednego Ubezpieczonego: 49 zł.

 

ZASADY ZGŁASZANIA I LIKWIDACJI SZKÓD:

 
A.ZGŁOSZENIE SZKODY
 
1.Pobierz formularz:
  • ze strony www.colonnade.pl
  • lub www.ubezpieczeniwszkole.pl
  • lub u Kierownika Gospodarczego
 
2.Wypełnij go i podpisz, a następnie:
  • zeskanowany formularz oraz zeskanowaną dokumentację wymaganą w procesie likwidacji (wykaz dokumentów jest wskazany w formularzu) prześlij za pośrednictwem aktywnego linku na stronie www.colonnade.pl
  • e-mailem na adres szkody@colonnade.pl
  • lub pocztą na adres:
Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
Dział Likwidacji Szkód
ul. Marszałkowska 111,
00-102 Warszawa
  • Zgłoszenia wymagające oryginałów dokumentów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem należy przesłać w formie listu poleconego na adres Colonnade.
 
B.POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZONEJ SZKODY
 
W terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia szkody Colonnade informuje Ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do odbioru świadczenia o nadanym numerze szkody oraz ewentualnie o brakujących dokumentach niezbędnych do ustalenia zasadności roszczeń.
 
C.LIKWIDACJA SZKODY
 
Colonnade podejmuje decyzję odszkodowawczą w terminie 30 dni od daty uzyskania informacji o szkodzie. W przypadku, gdy wyjaśnienie wszystkich okoliczności niezbędnych do ustalenia od powiedzialności i/lub wysokości odszkodowania w ww. terminie nie jest możliwe, Colonnade zobowiązane jest do wydania decyzji odszkodowawczej w terminie do 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Decyzja przesyłana jest do Osoby Ubezpieczonej lub uprawnionej do odbioru świadczenia za pośrednictwem listu poleconego lub e-maila.
 
D.WYPŁATA ODSZKODOWANIA
 
Wypłata odszkodowania dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres zamieszkania wskazany we wniosku przez Osobę Ubezpieczoną lub uprawnioną do odbioru odszkodowania.
 

W razie wszelkich pytań lub wątpliwości związanych z ubezpieczeniem szkolnym następstw nieszczęśliwym wypadków w roku 2017/2018, prosimy o kontakt na podane poniżej dane pracowników kancelarii brokerskiej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.:

Paulina Gromadzka
e-mail: paulina.gromadzka@wdbsa.pl
tel. kom.: 515 098 699
tel.: 71 715 94 77

Agnieszka Mazur
e-mail: agnieszka.mazur@wdbsa.pl
tel. kom.: 502 601 317
tel.: 71 324 98 99

Anna Gołębiewska
e-mail: anna.golebiewska@wdbsa.pl
tel.: 71 715 94 92

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.
ul. Fiołkowa 3
52-200 Wysoka

 

 

W przypadku pytań lub niejasności zapraszam do kontaktu:

Paulina Pyrtak

kierownik gospodarczy

tel 767467017

mail   p.pyrtak@sp12lubin.edu.pl