LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W LUBINIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

lp. IMIĘ I NAZWISKO
1. BASZCZYN ZOFIA ANNA
2. BARTYZEL LENA
3. BARTYZEL NATASZA
4. CZEKAJ HUBERT
5. DRUŻDŻ NATALIA
6. KARST KAMIL
7. KAŹMIERCZAK JULIA JOANNA
8. KOWALIK ALEKSANDER
9. KOZIŃSKI PARTYK
10. KRETOWICZ BORYS ALBERT
11. KRZYSZCZAK STANISŁAW
12. LINKOWSKA ALEKSANDRA
13. LEMAŃSKI FRANCISZEK PIOTR
14. LERCH MAJA
15. ŁĄCZ MAJA
16. ŁUCZEJKO JULIA
17. MATUSZEWSKI WOJCIECH RAFAŁ
18. MAZUREK JAKUB
19. MIELNICZAK SZYMON TOMASZ
20. MŁODECKI MATEUSZ
21. MOROZ TYMOTEUSZ
22. MOWNY MATEUSZ STANISŁAW
23. MURYN GABRIELA EMILIA
24. NIŻNIK OLAF STANISŁAW
25. OŚCIAK MARCEL
26. PALEJ BEATA
27. PAW MIKOŁAJ KAZIMIERZ
28. PIOTRKOWICZ LENA MARTA
29. PROSTAK SZYMON
30. RESZETAR ALICJA
31. SKRZYŃSKI OLIVER KRZYSZTOF
32. STOLARCZUK PAWEŁ KRZYSZTOF
33. STRYCZEK LAURA
34. SURMA PIOTR
35. SZEWCZYK JULIA
36. SZYMAŃSKI DOMINIK ANDRZEJ
37. TRYBULSKA HALINA
38. WAWRZYNIAK ZUZANNA
39. WIECZOREK MIKOŁAJ
40. WNUK DAMIAN MICHAŁ
41. WODZICZKA WIKTOR
42. WYCZYŃSKA WANESSA WIKTORIA
43. ZIELIŃSKA – PIAZZA LAURA CESIRA

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 12 w Lubinie na rok szkolny 2018/19

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina z dnia  31 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym  terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin, Komisja Rekrutacyjna powołana Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr12 w Lubinie po przeprowadzonym wstępnym postępowaniu rekrutacyjnym podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 12 w Lubinie na rok szkolny 2018/19.

IMIĘ  I  NAZWISKO

1.      BASZCZYN ZOFIA ANNA

2.      BRESSO MILENA DOROTA

3.      BYSTRYK MARTYNA

4.      BARTYZEL LENA

5.      BARTYZEL NATASZA

6.      PALEJ BEATA

7.      CZEKAJ HUBERT

8.      DELEŚ FILIP

9.      DRUŻDŻ NATALIA

10.  KACZYŃSKA GABRIELA MARTYNA

11.  KARST KAMIL

12.  KAŹMIERCZAK JULIA JOANNA

13.  KOWALIK ALEKSANDER

14.  KOZIŃSKI PARTYK

15.  KRETOWICZ BORYS ALBERT

16.  KRZYSZCZAK STANISŁAW

17.  LINKOWSKA ALEKSANDRA

18.  LEMAŃSKI FRANCISZEK PIOTR

19.  ŁĄCZ MAJA

20.  ŁOZIŃSKA MILENA

21.  ŁUCZEJKO JULIA

22.  MATUSZEWSKI WOJCIECH RAFAŁ

23.  MIELNICZAK SZYMON TOMASZ

24.  MŁODECKI MATEUSZ 

25.  MOROZ TYMOTEUSZ

26.  MOWNY MATEUSZ STANISŁAW

27.  MURYN GABRIELA EMILIA

28.  MYŚLIŃSKA ZUZANNA INGA

29.  NIŻNIK OLAF STANISŁAW

30.  NOWAK ARKADIUSZ CZESŁAW

31.  OŚCIAK MARCEL

32.  OŚMIAŁOWSKA HANNA

33.  PALUSZEK ALICJA NATALIA

34.  PAW MIKOŁAJ KAZIMIERZ

35.  PIOTRKOWICZ LENA MARTA

36.  PROSTAK SZYMON

37.  RESZETAR ALICJA

38.  RZĄD STANISŁAW

39.  SKRZYŃSKI OLIVER KRZYSZTOF

40.  STOLARCZUK PAWEŁ KRZYSZTOF

41.  STRYCZEK LAURA

42.  SURMA PIOTR

43.  STRZELECKI MIŁOSZ

44.  SZEWCZYK JULIA

45.  SZYMAŃSKI DOMINIK ANDRZEJ

46.  TRYBULSKA HALINA

47.  WAWRZYNIAK ZUZANNA

48.  WNUK DAMIAN MICHAŁ

49.  WODZICZKA WIKTOR

50.  WYCZYŃSKA WANESSA WIKTORIA

51.  ZIELIŃSKA – PIAZZA LAURA CESIRA

Informuję, że do dnia 19.04 2018r.  rodzice kandydatów mają obowiązek potwierdzić  wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Dnia 20.04 2018r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych
 i kandydatów nieprzyjętych.

Przewodnicząca Komisji  Rekrutacyjnej

Michalina Stefaniak