TERMINARZ SPOTKAŃ NAUCZYCIELI Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

10.09.2018

poniedziałek

 

SPOTKANIE OGÓLNE Z RODZICAMI

 

8.10.2018

poniedziałek

 

KONSULTACJE RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI

 

 

05.11.2018

poniedziałek

 

SPOTKANIE OGÓLNE Z RODZICAMI

 

 

17.12.2017

poniedziałek

 

KONSULTACJE RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI

(INFRORMACJE O PRZEWIDYWANYCH OCENACH NIEDOSTATECZNYCH)

 

14.01.2019

poniedziałek

 

SPOTKANIE OGÓLNE Z RODZICAMI

(PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA)

 

 

11.03.2019

poniedziałek

 

SPOTKANIE OGÓLNE Z RODZICAMI

 

29.04. 2018

poniedziałek

 

KONSULTACJE RODZICÓW Z NAUCZYCIELAMI

 

 

27.05.1018

poniedziałek

 

SPOTKANIEE OGÓLNE Z RODZICAMI

(POINFORMOWANIE O PRZEWIDYWANYCH OCENACH)

 

 

SPOTKANIA OGÓLNE

 

            KLASY            I – III GODZINA 16.30

 

 

            KLASY           IV – III gimnazjum GODZINA 17.00

                                                                                               

KONSULTACJE

Nauczyciele uczący we wszystkich klasach godzina 17.00-18.00

KLASA SALA
1a 8
1b 7
2a 2
2b 3
2c 4
3a 6
3b 5
4a 118
4b 102
4c 109
4d 221
5a 205
5b 202
5c 217
5d 103
5e 203
6a 211
6b 204
6c 209
7a 216
7b 208
8a 206
8b 207
8c 112
3ag 107
3bg 108
3cg 113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.09.2017

poniedziałek

 

ZEBRANIE OGÓLNE Z RODZICAMI

 

9.10.2017

poniedziałek

 

SPOTKANIA INDYWIDUALNE

 

 

20.11.2017

poniedziałek

 

ZEBRANIE OGÓLNE Z RODZICAMI

 

 

18.12.2017

poniedziałek

 

SPOTKANIA INDYWIDUALNE

(INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH OCENACH NIEDOSTATECZNYCH)

 

29.01.2018

poniedziałek

 

ZEBRANIE OGÓLNE Z RODZICAMI

(PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA)

 

 

12.03.2018

poniedziałek

 

ZEBRANIE OGÓLNE Z RODZICAMI

 

16.04. 2018

poniedziałek

 

SPOTKANIA INDYWIDUALNE

 

 

21.05.1018

poniedziałek

 

ZEBRANIE OGÓLNE Z RODZICAMI

 

 

ZEBRANIA OGÓLNE

 

            KLASY            I – III GODZINA 16.30

 

 

            KLASY           IV – III gimnazjum GODZINA 17.30

 

                                                                                                     

SPOTKANIA INDYWIDUALNE

 

Nauczyciele uczący we wszystkich klasach godzina 17.00