INNE WYDARZENIA - Szkoła Podstawowa nr 12 im. Czesława Niemena
Dane adresowe

Szkoła Podstawowa Nr 12
w Lubinie

Dyrektor: Bożena Kowal
Wicedyrektor: Michalina Stefaniak
Wicedyrektor: Wiesław Bartoszewicz


Adres:
ul. Szpakowa 2
59-300 Lubin
Tel/ fax 767467010, 767249570
mail: sp12lubin@poczta.onet.pl

Sekretariat tel./fax 767467010
poniedziałek 7:30-15:30
wtorek 8:00-16:00
środa 8:00-16:00
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30
w czasie wakacji od pon do pt w godzinach 7.00 - 15.00

Pielęgniarka tel. 767467019
poniedziałek- piątek 9:00-13:00
Intendent tel. 767467011
Kierownik gospodarczy
tel. 767467017
Pedagog tel. 767467014
tel. 767467015

Archive for the ‘INNE WYDARZENIA’ Category

Spotkanie autorskie z Waldemarem Cichoniem

23 kwietnia klasa IIId SP wybrała się do Miejskiej Biblioteki Publicznej na spotkanie autorskie z panem Waldemarem Cichoniem – autorem książek dla dzieci. Najbardziej znane opowiadania pisarza to seria książek o Cukierku – niezwykłym i niesfornym kocie. Niedawno autor rozpoczął także nową serię książek pisanych po polsku i śląsku, poświęconą wielkim postaciom oraz niesamowitym, ale prawdziwym wydarzeniom z historii Górnego Śląska. Do tej pory ukazały się dwie książki: „Zdarziło sie na Ślonsku. Łopowieści niysamowite niy ino dlo bajtli” oraz „Tam kaj rodzom się djamynty, Wtore opowieści niesamowite niby ino dla bajtli”. Uczniowie byli bardzo zainteresowani opowiadaniami pisarza, zadawali wiele pytań. Na pamiątkę spotkania każde dziecko otrzymało zakładkę do książki z pieczątką autora. Spotkanie zorganizowały panie: Dorota Kowalik i Jolanta Lech.

Giełda Szkół dla klas gimnazjalnych

Dnia 21.05.2018r. o godzinie 16:00 w SP12 w Lubinie, ul. Szpakowa 2, odbędzie się Giełda Szkół, w trakcie której zaprezentowana zostanie przez szkoły ponadgimnazjalne oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019.

Serdecznie zapraszamy, w szczególności uczniów klas III Gimnazjum, rodziców, nauczycieli oraz wychowawców. 

Lekcja w bibliotece

12 kwietnia grupa uczniów z klasy 3c gimnazjum wzięła udział w lekcji bibliotecznej w Bibliotece Pedagogicznej w Lubinie. Celem zajęć było zdobycie umiejętności wyszukiwania informacji w katalogach Aleph. Gimnazjaliści dowiedzieli się również jak zamawiać i wypożyczać książki on-line. Dla większości uczniów była to pierwsza wizyta w tej placówce. Dzięki zdobytym wiadomościom i umiejętnościom młodzież będzie mogła swobodnie wyszukiwać i wypożyczać potrzebne materiały.

Opiekunami uczniów były panie Katarzyna Trzęsowska i Beata Wierzbicka.

SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY

W dniach 27 i 28 marca 2018 roku uczniowie klas gimnazjalnych w ramach realizacji szkolnego projektu wzięli udział w wiosennym przedstawieniu językowym pt. „Ptasie Radio” Juliana Tuwima. Wśród publiczności byli zarówno najmłodsi uczniowie z klas Szkoły Podstawowej nr 12, jak i słuchacze Uniwersytetu III Wieku. Młodzież podeszła do swojego zadania bardzo odpowiedzialnie. Każdy starannie przygotował się do występu – wykonał swoją opaskę na głowę z wizerunkiem ptaka oraz nauczył się i pięknie wyrecytował swoją rolę w języku angielskim, co zostało bardzo pozytywnie przyjęte i nagrodzone gromkimi brawami. Opiekunem projektu była pani Anna Liszczyńska-Henek.

II Lubiński Przegląd Twórczości Czesława Niemena

Informujemy, że formalne zgłoszenia do II Lubińskiego Przeglądu Twórczości Czesława Niemena można przesyłać do 20 kwietnia br. razem z linkiem do nagranego materiału.
Istnieje możliwość przyniesienia nagranego filmu w formacie mp4 na nośniku usb do skopiowania dla Jury.
 
Organizatorzy Przeglądu
 

Spotkanie z górnikami

15 marca w  naszej szkole mieliśmy zaszczyt gościć górników z firmy KGHM Polska Miedź SA. 
Spotkanie odbyło się w łączniku sportowym, brało w nim udział ok. 70 dzieci uczęszczających do świetlic naszej szkoły.  Po ciekawym wykładzie dotyczącym specyfiki pracy górnika, który dodatkowo zobrazowany był filmem, uczniowie mieli możliwość poznać podstawowe zasady pierwszej pomocy. Zajęcia te okazały się bardzo ciekawe i wartościowe, gdyż  dzieci mogły wypróbować swoich sił, ćwicząc pierwszą pomoc na fantomach, co robiły z ogromną chęcią. Dodatkową atrakcją spotkania była pani Ewelina (wychowawczyni świetlicy),  która ubrana w roboczy strój górniczy godnie zastępowała  jednego z panów,  niemogącego  się pojawić  z powodu choroby.
Na zakończenie spotkania dzieci wręczyły panom podziękowania w formie dyplomu oraz kwiaty. 
Organizatorem spotkania byli wychowawcy świetlic naszej szkoły.

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W LUBINIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Informuję wszystkich rodziców, zamieszkałych w obwodzie i poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 12 w Lubinie,  zainteresowanych zapisaniem swoich dzieci do naszej szkoły, że na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina z dnia  31 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym  terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin:  
1. Zgodnie z § 2 w/w Zarządzenia terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 przedstawiają się następująco:

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
      1.              Złożenie przez rodziców w szkole obwodowej, zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, o którym mowa w  § 3 niniejszego zarządzenia. Do
20 marca 2018.
– godz. 1500
      2.              Złożenia przez rodziców kandydat zamieszkałego poza obwodem, wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 19 lutego 2018r. godz. 800
20 marca 2018r. – godz. 1500
23 kwietnia 2018r. godz. 800-27 kwietnia 2018r.- godz. 1500
      3.              Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjny, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59 ze zm.). Do 06 kwietnia 2018 r. Do 11 maja 2018r.
      4.              Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 13 kwietnia 2018r. – godz. 1500 05 czerwca 2018r. –godz.1500
      5.              Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 16 kwietnia 2018r.-godz 800– 19 kwietnia 2018r. – godz. 1500 06 czerwca 2018r. – godz. 800– 07 czerwca 2018r. – godz. 1500
      6.              Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 20 kwietnia 2018r. – godz. 1500 11 czerwca 2018r. –godz. 1500

 

 1. Zgodnie z § 3
 • Do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia.
 • Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej powinno zawierać:
 1. Imię, nazwisko, data urodzenia oraz nr PESEL kandydata, a w przypadku braku nr PESEL- serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. Imiona i nazwiska rodziców kandydata;
 3. Adres poczty elektronicznej i nr telefonów rodziców kandydata- o ile je posiadają.
 • Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców
  i kandydata.
 • Oświadczenie, o którym mowa w ust.3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń.
 1. Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 12 należą następujące ulice:
 • Żurawia,
 • Krucza,
 • Sportowa (od nr 50),
 • Sowia,
 • Leśna (nr parzyste od nr 24),
 • Gajowa (nr nieparzyste),
 • Ptasia (nr parzyste od 64 i nr nieparzyste od nr 75),
 • Wrzosowa (nr parzyste od nr 88 i nr nieparzyste od nr 67),
 • Jeżynowa,
 • Malinowa,
 • Jagodowa,
 • Szpakowa,
 • Krzemieniecka,
 • Brzeska,
 • Grodzieńska,
 • Zwierzyckiego nieparzyste,
 • Lwowska,
 • Piłsudskiego od nr 66,
 • Poleska,
 • Tarnopolska,
 • Wołyńska,
 • Domeyki,
 • Żytomierska.

Załączniki do pobrania:

Jarmark Wielkanocny – prezentacje artystyczne

Dnia 24 marca uczennice: Wiktoria Szwedo, Julia Hipp, Zofia Skrok (IV d) oraz Magdalena Urbaniak (VII c) i Wiktoria Rak (VII a) zaprezentowały swoje umiejętności wokalne podczas corocznego Jarmarku Wielkanocnego, odbywajacego się na Dużej Scenie CK Muza. Nasze reprezentantki wykonały „Laleczkę z saskiej porcelany”, „Hej, sokoły” i „Przetanczyć z tobą chcę całą noc”.
Przygotowanie muzyczne i opieka: mgr sztuki Ida Tamara Zagórska.
Dodatkowo w recytacji wierszy o tematyce Wielkiejnocy zaprezentowały się Julia Groch i Natalia Księżak z kl.IV b oraz
Agnieszka Szylko z kl. II c gimnazjum. Dziewczynki przygotowała p. E. Zdulska.
 

 

 

Spotkanie autorskie

15 marca w bibliotece SP 12 miało miejsce niecodzienne wydarzenie – spotkanie z panią Małgorzatą Żmijewską – pisarką, autorką bajek dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyło 28 dzieci z dwóch grup świetlicowych. Pisarka przybyła na spotkanie wraz ze swoim 8-letnim synem Szymonem, który jest pierwszym słuchaczem oraz najsurowszym cenzorem i korektorem jej bajek. Opowiedziała o swojej pasji, jaką jest twórczość literacka. Pani Małgorzata jest nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubinie. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Autorka przeczytała zebranym dwie bajki z najnowszego zbiorku wydanego w tym roku „Księżniczki, rycerze i smoki czyli Baśnie dla moich uczniów”. Okazało się, że bajki bardzo zaciekawiły uczniów, bo słuchali bardzo uważnie – dzieci znały odpowiedź nawet na bardzo szczegółowe pytania zadawane przez autorkę. Na zakończenie spotkania pani Małgosia wręczyła czterem najaktywniejszym uczestnikom zbiory swoich bajek. Pisarka podarowała także dwie książki z dedykacjami dla biblioteki. Spotkanie zorganizowała pani Dorota Kowalik.

SP 12 na Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych

4 marca w niedzielę, wzorem lat ubiegłych, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Biegu Tropem Wilczym. Głównym celem tej inicjatywy było oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia z lat 1945-1963, a także propagowanie wiedzy o powojennej historii Polski. Jego uczestnicy mieli do pokonania dokładnie 1963 metry – ta liczba to odwołanie do 1963 roku, kiedy zginął ostatni żołnierz wyklęty Józef Franczak, pseudonim Lalek. Co więcej, imprezie towarzyszył pokaz udzielania pierwszej pomocy zorganizowany przez członów grupy HDK Maltański Legion. Nasi uczniowie otrzymali instruktaż od ratowników górniczych dotyczący prawidłowego przeprowadzania masażu serca oraz ustawiania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej. Wszyscy biegacze wystartowali z Parku Wrocławskiego, natomiast meta znajdowała się przy tablicach pamięci na Wzgórzu Zamkowym. Zapłonęły race, odśpiewano hymn państwowy, złożono symboliczne wieńce kwiatów. Jak zapewniają uczniowie, na pewno za rok ponownie będą uczestniczyć w Biegu Tropem Wilczym. Opiekunem wyjścia była pani Katarzyna Trzęsowska.

 

e-Dziennik
BIP
Aktualności