Dane adresowe

Szkoła Podstawowa Nr 12
w Lubinie

Dyrektor: Bożena Kowal
Wicedyrektor: Michalina Stefaniak
Wicedyrektor: Wiesław Bartoszewicz


Adres:
ul. Szpakowa 2
59-300 Lubin
Tel/ fax 767467010, 767249570
mail: sp12lubin@poczta.onet.pl

Sekretariat tel./fax 767467010
poniedziałek 7:30-15:30
wtorek 8:00-16:00
środa 8:00-16:00
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30
w czasie wakacji od pon do pt w godzinach 7.00 - 15.00

Pielęgniarka tel. 767467019
poniedziałek- piątek 9:00-13:00
Intendent tel. 767467011
Kierownik gospodarczy
tel. 767467017
Pedagog tel. 767467014
tel. 767467015

Archive for the ‘INNE WYDARZENIA’ Category

LEKCJA FIZYKI NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM

14 maja 2019 r. uczniowie klasy VII A i VII B pojechali do Wrocławia na Uniwersytet Wrocławski na Cyrk Fizyczny, czyli prawie dwugodzinny pokaz doświadczeń fizycznych. Ta edycja cyrku fizycznego miała nazwę „Świat dźwięków” . Prezentowano bardzo ciekawe doświadczenia z akustyki. Doświadczenia prezentujące różne źródła dźwięków, ich wysokość, natężenie i barwę, akustyczną falę stojącą i wiele, wiele innych, były zaskakujące i wywarły na oglądających wrażenie. W niektórych doświadczeniach brali udział uczniowie: Janek z VII A smyczkiem wytwarzał fale akustyczne na metalowej płycie.

Organizatorem wyjazdu były: p. Urszula Kamecka, p. Katarzyna Woźnica i p. Małgorzata Mierzejewska.

Fantastyczne spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską

„Świadomość i znajomość prawa to niezwykle ważne kwestie w naszym życiu i należy je wdrażać już od najmłodszych lat” – uważa sędzia Anna Maria Wesołowska, która od dawna uczestniczy w procesie szerzenia świadomości prawnej dzieci i  młodzieży.

„Jak w świetle współczesnych zagrożeń uniknąć konfliktów uczniów z prawem?” to temat, na który rozmawiała z młodzieżą szkół lubińskich podczas spotkania zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Lubinie w dniu 4 kwietnia 2019 r. w ramach I edycji sympozjum naukowo-szkoleniowego „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, skierowanego dla młodzieży w wieku 14-16 lat. Reprezentantami naszej szkoły podczas tego wydarzenia byli uczniowie klasy VII a wraz z wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym. 

Anna Maria Wesołowska uświadamiała młodych ludzi, gdzie istnieją granice między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Pani Sędzia upatruje przyczyny tego stanu w zacierających  się młodzieży  granicach między tym, co jest dobre, a co złe. Bogato ilustrując przykładami zaczerpniętymi z pracy sędziowskiej, przedstawiała konsekwencje łamania prawa przez młodych ludzi. Wśród omówionych zagadnień znalazły się takie jak: wyśmiewanie, kopanie, bicie, niszczenie mienia, rozbój, demoralizacja, podrabianie dokumentów.

Sędzia Wesołowska wiele uwagi poświęciła też problemowi cyberprzemocy wśród młodzieży. Cyberprzestrzeń, z której korzystają już 3-4 latki, niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Napotykają na nie dzieci i często nie są tego zupełnie świadome. Nawiązywane przez nie znajomości mogą skończyć się tragicznie i wielokrotnie tak się dzieje. Pani Sędzia zachęcała młodzież do rozmów z dorosłymi i proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych. Uwrażliwiała na konieczność reagowania na krzywdę drugiej osoby.

Podczas wizyty Pani Anna Maria Wesołowska zachęcała młodzież do aktywnego włączania się w edukację prawną poprzez tworzenie w szkołach tzw.” kącika prawnego”.

Uczniowie podczas wizyty gościa mogli dowiedzieć się również wiele o pracy sędziego, pracy w sądzie, a także o wymaganiach tego zawodu i ścieżce edukacyjnej. Mieli okazję przymierzyć togę sędziowską, istniała możliwość zadawania pytań oraz zrobienia z gościem zdjęcia.

Koordynatorki spotkania: p. J. Członka, p. M. Mierzejewska.

Apel do rodziców – strajk

Lubin, 4 kwietnia 2019 r.

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie informuje, że w związku z wynikiem przeprowadzonego referendum strajkowego w naszej szkole, 98,6 % pracowników szkoły opowiedziało się za przystąpieniem do akcji strajkowej. Prawdopodobnie od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się bezterminowy zbiorowy strajk pracowników oświaty.

Ostateczną informację o liczbie strajkujących nauczycieli otrzymam dopiero pod koniec dnia rozpoczynającego strajk i tym samym nie mogę przewidzieć ilu nauczycieli będzie mogło sprawować opiekę nad dziećmi.

W związku z powyższym, nasza placówka nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno- wychowawczych i wychowawczo- opiekuńczych w trakcie trwania strajku.

Zwracam się do Państwa z prośbą o zrozumienie tej trudnej sytuacji i w poczuciu odpowiedzialności oraz w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych apeluję, aby w czasie trwania strajku nie wysyłać dzieci do szkoły.

Jednocześnie przypominam, że dni egzaminu gimnazjalnego (10,11,12 kwietnia) i egzaminu ósmoklasisty (15,16,17 kwietnia) ustalone były na początku roku szkolnego jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

W tych dniach, jeśli nie będzie akcji strajkowej, egzaminy odbędą się zgodnie z harmonogramem, a szkoła w wyjątkowych sytuacjach zapewni opiekę dzieciom zapisanych do świetlicy, po zgłoszeniu takiej potrzeby do wychowawcy klasy do dnia 5 kwietnia 2019 r. ewentualnie do 8 kwietnia 2019 r. do dyrektora szkoły.

O sytuacji w szkole, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki, a także przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, będę informowała Państwa poprzez dziennik elektroniczny i szkolną stronę internetową.

Ponadto informuję, że pod adresem oficjalnej strony miasta Bydgoszcz.pl w zakładce „Strajk nauczycieli” znajdują się ważne informacje dla rodziców dzieci do lat 8, którzy mogą skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego.

Z wyrazami szacunku i wiarą w szybkie rozwiązanie sporu.

                                                                                       dyr. Bożena Kowal

Dzień czekolady w bibliotece

Naprawdę silny jest ten, kto potrafi połamać całą tabliczkę czekolady i zjeść tylko jeden kawałek.                                                                                                                                                        Judith Viorst

Światowy Dzień Czekolady przypada 12 kwietnia, nasza biblioteka słodkie obchody rozpoczęła już wcześniej. 3 kwietnia można było:
– posłuchać fragmentów książek: Charlie i fabryka czekolady,Czekolada z chili, Gdybym była czekoladą,
– wziąć udział w konkursie dla łasuchów – rozpoznaj smak czekolady,
– obejrzeć wystawę Książki dobre jak czekolada,
– spalić nagromadzone kalorie w czasie tańca Chocolade,choco, choco,
– zapoznać się z gazetką zawierającą ciekawostki związane z czekoladą,
– obejrzeć film Charlie i fabryka czekolady.
W tym dniu każdy, kto odwiedził bibliotekę otrzymał przepis na pyszną czekoladę.
Był to dzień pełen słodkości, niespodzianek i fajnej zabawy.

Organizatorzy: Alicja Waszczyk, Beata Wierzbicka

III Lubiński Przegląd Twórczości Czesława Niemena coraz bliżej

Światowy Dzień Wody

22 marca przypada Światowy Dzień Wody. To istotne wydarzenie dla każdego mieszkańca Ziemi i czas, by zwrócić uwagę na kurczące się zapasy wody pitnej, bez której życie na Ziemi nie jest możliwe. Ta ogólnoświatowa akcja ma na celu wypracowanie właściwych postaw i nawyków proekologicznych. „Każdy z nas powinien chronić wodę, cenić ją i szanować – dobrze zagospodarowana będzie służyć każdemu”.

Uczniowie najmłodszych klas obejrzeli prezentację, z której dowiedzieli się, ile jest wody na Ziemi, do czego jest ludziom potrzebna, co ją zanieczyszcza, dlaczego jest jej coraz mniej. Ich „przewodnikiem” była Elka Kropelka. Podpowiadała też, jak oszczędzać wodę. Dzieci wykonały plakaty promujące oszczędzanie wody, zawierające wiele ciekawych informacji o wodzie, podkreślające jej znaczenie w życiu ludzi, roślin i zwierząt. Dopełnieniem tych działań było obejrzenie filmów „Oszczędzaj wodę” i „Niezwykła podróż kropelki”.

Dziękujemy uczniom i wychowawcom klas: Ia, Ib, IIa, IIb i IIIb za udział
w akcji.

Zespół Promocji Zdrowia Edukacji Wczesnoszkolnej

R. Kaczmarek

E. Kowalczyk

J. Lech

 

 

Światowy Dzień Zespołu Downa

Dzisiaj w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Zespołu Downa. Zgodnie z zasadami Dnia bez pytania uczniowie do szkoły przyszli w skarpetkach nie do pary. Data 21 marca odnosi się do samej istoty choroby. Zespół Downa wiąże się z obecnością trzeciego, dodatkowego chromosomu 21 w kariotypie.

21.03 = 3 chromosomy 21

Na zdjęciu kolorowe skarpety uczniów klas 1a, 2c, 3a, 3b.

21 marca – planszówki

21 marca chętni uczniowie wzięli udział w przygotowanych zajęciach gier planszowych. Zajęcia prowadzone były przez przedstawicieli Lubińskiego Klubu Fantastyki Ostatnie Przymierze. Uczniowie klas IV-V spotkali się w sali 108 i przez trzy godziny grali w różne gry planszowe. Popularnością cieszyły się m. in. Super Farmer, Ice cool, Speed cups, Skaczące jajeczka czy 5 sekund i Mistakos. 

 

„Nie bądź dziki – ucz się matematyki”

W naszej szkole obchodziliśmy tydzień matematyki 12-18 marca. Chętni uczniowie wzięli udział w ciekawych projektach przygotowanych przez nauczycieli matematyki. Wykonali plakaty o różnej tematyce, grali w gry planszowe, rozwiązywali krzyżówki, rebusy. Wykonane prace uczniów zdobią korytarz szkolny oraz sale lekcyjne.

Zapisy do klas I

ZAPISY DO KLAS I

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie
prosi rodziców o składanie w sekretariacie szkoły
wniosków do zapisu dziecka do klasy pierwszej
na rok szkolny 2019/2020 w terminie do 15.03.2019r.

zapisy dotyczą dzieci: rocznik 2012 (siedmiolatki)

oraz sześciolatki – rocznik 2013 (pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego
w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole,
należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z przedszkola
o realizacji przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego).

Przy zapisie proszę posiadać (do wglądu) odpis aktu urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica lub prawnego opiekuna, dokument potwierdzający nr PESEL dziecka.

Sekretariat szkoły czynny jest w godz. 730 – 1530 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek); 
środa 8
00  do   1600

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Dokumenty do pobrania: 

Zgłoszenie o przyjęcie do dziecka do SP12: ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SP12 2019-2020.. (3)

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej: Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. (1) (1)

e-Dziennik
Librus Synergia
BIP
StronaBIP

Sprawozdanie2018

Aktualności