Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej  sprzyjał rozwijaniu zainteresowań. Sala świetlicy wyposażona jest w wiele środków, które pozwalają na prowadzenie różnorakich i różnorodnych zajęć, umożliwiających naszym dzieciom rozwijanie swoich  zainteresowań i talentów. Wychowankowie nasi mają też czas do własnej dyspozycji, który mogą przeznaczyć na zabawy  dowolne   w gronie rówieśników, wykorzystując w nich liczne gry i zabawki.   W miarę możliwości dzieci korzystają z sali gimnastycznej, gdzie prowadzone  są   zajęcia sportowe i zabawy  ogólnorozwojowe. Często prowadzone są zabawy ruchowe, przy sprzyjającej pogodzie na powietrzu. W ciągu całego roku szkolnego, w świetlicy prowadzone są zajęcia, zgodnie z przyjętym planem pracy dydaktyczno  – wychowawczej.

 

 

 

{filelink=120}

 

 

 

 

 

Czas pracy świetlicy:

– świetlica czynna jest codziennie od godz. 6.30 do 16.00

– od godziny 15.30 do 16.00 dzieci przebywają w świetlicy A lub B

 

Wychowawcy świetlicy:

– Ewa Pudlak

– Sylwia Krakowiak

– Katarzyna Michalik

– Joanna Skalna

– Ewelina Pastuszka – Gajda

– Katarzyna Maciorowska

– Joanna Łajewska

 

 

Uwaga!!!!!!

Chcąc zachować bezpieczeństwo Państwa dziecka, przypominamy,
że jest kategoryczny zakaz wypuszczania dzieci „na telefon”.
Prosimy by zwolnienie z zajęć świetlicy nie wpisywać do zeszytu kontaktowego,
ale na oddzielnej kartce o w/w treści.
Liczymy na współpracę z Państwem i dostosowanie się do w/w zaleceń.
Wychowawcy Świetlicy Szkolnej