„Świadomość i znajomość prawa to niezwykle ważne kwestie w naszym życiu i należy je wdrażać już od najmłodszych lat” – uważa sędzia Anna Maria Wesołowska, która od dawna uczestniczy w procesie szerzenia świadomości prawnej dzieci i  młodzieży.

„Jak w świetle współczesnych zagrożeń uniknąć konfliktów uczniów z prawem?” to temat, na który rozmawiała z młodzieżą szkół lubińskich podczas spotkania zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Lubinie w dniu 4 kwietnia 2019 r. w ramach I edycji sympozjum naukowo-szkoleniowego „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, skierowanego dla młodzieży w wieku 14-16 lat. Reprezentantami naszej szkoły podczas tego wydarzenia byli uczniowie klasy VII a wraz z wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym. 

Anna Maria Wesołowska uświadamiała młodych ludzi, gdzie istnieją granice między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Pani Sędzia upatruje przyczyny tego stanu w zacierających  się młodzieży  granicach między tym, co jest dobre, a co złe. Bogato ilustrując przykładami zaczerpniętymi z pracy sędziowskiej, przedstawiała konsekwencje łamania prawa przez młodych ludzi. Wśród omówionych zagadnień znalazły się takie jak: wyśmiewanie, kopanie, bicie, niszczenie mienia, rozbój, demoralizacja, podrabianie dokumentów.

Sędzia Wesołowska wiele uwagi poświęciła też problemowi cyberprzemocy wśród młodzieży. Cyberprzestrzeń, z której korzystają już 3-4 latki, niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Napotykają na nie dzieci i często nie są tego zupełnie świadome. Nawiązywane przez nie znajomości mogą skończyć się tragicznie i wielokrotnie tak się dzieje. Pani Sędzia zachęcała młodzież do rozmów z dorosłymi i proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych. Uwrażliwiała na konieczność reagowania na krzywdę drugiej osoby.

Podczas wizyty Pani Anna Maria Wesołowska zachęcała młodzież do aktywnego włączania się w edukację prawną poprzez tworzenie w szkołach tzw.” kącika prawnego”.

Uczniowie podczas wizyty gościa mogli dowiedzieć się również wiele o pracy sędziego, pracy w sądzie, a także o wymaganiach tego zawodu i ścieżce edukacyjnej. Mieli okazję przymierzyć togę sędziowską, istniała możliwość zadawania pytań oraz zrobienia z gościem zdjęcia.

Koordynatorki spotkania: p. J. Członka, p. M. Mierzejewska.