Lubin, 4 kwietnia 2019 r.

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie informuje, że w związku z wynikiem przeprowadzonego referendum strajkowego w naszej szkole, 98,6 % pracowników szkoły opowiedziało się za przystąpieniem do akcji strajkowej. Prawdopodobnie od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się bezterminowy zbiorowy strajk pracowników oświaty.

Ostateczną informację o liczbie strajkujących nauczycieli otrzymam dopiero pod koniec dnia rozpoczynającego strajk i tym samym nie mogę przewidzieć ilu nauczycieli będzie mogło sprawować opiekę nad dziećmi.

W związku z powyższym, nasza placówka nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno- wychowawczych i wychowawczo- opiekuńczych w trakcie trwania strajku.

Zwracam się do Państwa z prośbą o zrozumienie tej trudnej sytuacji i w poczuciu odpowiedzialności oraz w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych apeluję, aby w czasie trwania strajku nie wysyłać dzieci do szkoły.

Jednocześnie przypominam, że dni egzaminu gimnazjalnego (10,11,12 kwietnia) i egzaminu ósmoklasisty (15,16,17 kwietnia) ustalone były na początku roku szkolnego jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

W tych dniach, jeśli nie będzie akcji strajkowej, egzaminy odbędą się zgodnie z harmonogramem, a szkoła w wyjątkowych sytuacjach zapewni opiekę dzieciom zapisanych do świetlicy, po zgłoszeniu takiej potrzeby do wychowawcy klasy do dnia 5 kwietnia 2019 r. ewentualnie do 8 kwietnia 2019 r. do dyrektora szkoły.

O sytuacji w szkole, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki, a także przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, będę informowała Państwa poprzez dziennik elektroniczny i szkolną stronę internetową.

Ponadto informuję, że pod adresem oficjalnej strony miasta Bydgoszcz.pl w zakładce „Strajk nauczycieli” znajdują się ważne informacje dla rodziców dzieci do lat 8, którzy mogą skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego.

Z wyrazami szacunku i wiarą w szybkie rozwiązanie sporu.

                                                                                       dyr. Bożena Kowal