Archive for Kwiecień, 2019

Fantastyczne spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską

„Świadomość i znajomość prawa to niezwykle ważne kwestie w naszym życiu i należy je wdrażać już od najmłodszych lat” – uważa sędzia Anna Maria Wesołowska, która od dawna uczestniczy w procesie szerzenia świadomości prawnej dzieci i  młodzieży.

„Jak w świetle współczesnych zagrożeń uniknąć konfliktów uczniów z prawem?” to temat, na który rozmawiała z młodzieżą szkół lubińskich podczas spotkania zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Lubinie w dniu 4 kwietnia 2019 r. w ramach I edycji sympozjum naukowo-szkoleniowego „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, skierowanego dla młodzieży w wieku 14-16 lat. Reprezentantami naszej szkoły podczas tego wydarzenia byli uczniowie klasy VII a wraz z wychowawcą oraz pedagogiem szkolnym. 

Anna Maria Wesołowska uświadamiała młodych ludzi, gdzie istnieją granice między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Pani Sędzia upatruje przyczyny tego stanu w zacierających  się młodzieży  granicach między tym, co jest dobre, a co złe. Bogato ilustrując przykładami zaczerpniętymi z pracy sędziowskiej, przedstawiała konsekwencje łamania prawa przez młodych ludzi. Wśród omówionych zagadnień znalazły się takie jak: wyśmiewanie, kopanie, bicie, niszczenie mienia, rozbój, demoralizacja, podrabianie dokumentów.

Sędzia Wesołowska wiele uwagi poświęciła też problemowi cyberprzemocy wśród młodzieży. Cyberprzestrzeń, z której korzystają już 3-4 latki, niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Napotykają na nie dzieci i często nie są tego zupełnie świadome. Nawiązywane przez nie znajomości mogą skończyć się tragicznie i wielokrotnie tak się dzieje. Pani Sędzia zachęcała młodzież do rozmów z dorosłymi i proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych. Uwrażliwiała na konieczność reagowania na krzywdę drugiej osoby.

Podczas wizyty Pani Anna Maria Wesołowska zachęcała młodzież do aktywnego włączania się w edukację prawną poprzez tworzenie w szkołach tzw.” kącika prawnego”.

Uczniowie podczas wizyty gościa mogli dowiedzieć się również wiele o pracy sędziego, pracy w sądzie, a także o wymaganiach tego zawodu i ścieżce edukacyjnej. Mieli okazję przymierzyć togę sędziowską, istniała możliwość zadawania pytań oraz zrobienia z gościem zdjęcia.

Koordynatorki spotkania: p. J. Członka, p. M. Mierzejewska.

Apel do rodziców – strajk

Lubin, 4 kwietnia 2019 r.

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie informuje, że w związku z wynikiem przeprowadzonego referendum strajkowego w naszej szkole, 98,6 % pracowników szkoły opowiedziało się za przystąpieniem do akcji strajkowej. Prawdopodobnie od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się bezterminowy zbiorowy strajk pracowników oświaty.

Ostateczną informację o liczbie strajkujących nauczycieli otrzymam dopiero pod koniec dnia rozpoczynającego strajk i tym samym nie mogę przewidzieć ilu nauczycieli będzie mogło sprawować opiekę nad dziećmi.

W związku z powyższym, nasza placówka nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno- wychowawczych i wychowawczo- opiekuńczych w trakcie trwania strajku.

Zwracam się do Państwa z prośbą o zrozumienie tej trudnej sytuacji i w poczuciu odpowiedzialności oraz w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych apeluję, aby w czasie trwania strajku nie wysyłać dzieci do szkoły.

Jednocześnie przypominam, że dni egzaminu gimnazjalnego (10,11,12 kwietnia) i egzaminu ósmoklasisty (15,16,17 kwietnia) ustalone były na początku roku szkolnego jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

W tych dniach, jeśli nie będzie akcji strajkowej, egzaminy odbędą się zgodnie z harmonogramem, a szkoła w wyjątkowych sytuacjach zapewni opiekę dzieciom zapisanych do świetlicy, po zgłoszeniu takiej potrzeby do wychowawcy klasy do dnia 5 kwietnia 2019 r. ewentualnie do 8 kwietnia 2019 r. do dyrektora szkoły.

O sytuacji w szkole, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki, a także przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, będę informowała Państwa poprzez dziennik elektroniczny i szkolną stronę internetową.

Ponadto informuję, że pod adresem oficjalnej strony miasta Bydgoszcz.pl w zakładce „Strajk nauczycieli” znajdują się ważne informacje dla rodziców dzieci do lat 8, którzy mogą skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego.

Z wyrazami szacunku i wiarą w szybkie rozwiązanie sporu.

                                                                                       dyr. Bożena Kowal

Dzień czekolady w bibliotece

Naprawdę silny jest ten, kto potrafi połamać całą tabliczkę czekolady i zjeść tylko jeden kawałek.                                                                                                                                                        Judith Viorst

Światowy Dzień Czekolady przypada 12 kwietnia, nasza biblioteka słodkie obchody rozpoczęła już wcześniej. 3 kwietnia można było:
– posłuchać fragmentów książek: Charlie i fabryka czekolady,Czekolada z chili, Gdybym była czekoladą,
– wziąć udział w konkursie dla łasuchów – rozpoznaj smak czekolady,
– obejrzeć wystawę Książki dobre jak czekolada,
– spalić nagromadzone kalorie w czasie tańca Chocolade,choco, choco,
– zapoznać się z gazetką zawierającą ciekawostki związane z czekoladą,
– obejrzeć film Charlie i fabryka czekolady.
W tym dniu każdy, kto odwiedził bibliotekę otrzymał przepis na pyszną czekoladę.
Był to dzień pełen słodkości, niespodzianek i fajnej zabawy.

Organizatorzy: Alicja Waszczyk, Beata Wierzbicka

Powiatowe Drużynowe Biegi Przełajowe

W dniu 02.04.2019r. odbyły się Powiatowe Drużynowe Biegi Przełajowe dla uczniów klas IV-VIII oraz gimnazjum. Łącznie w zawodach wzięło udział 60 uczniów naszej szkoły.

W kategorii kl. IV dziewcząt na dystansie 1000m:

I  miejsce :    Lena Budzan kl. IV d

II  miejsce : Daria Janik kl. IVa

W kategorii dziewcząt  kl. VIII na dystansie 1200m

III miejsce :   Natalia Kogut kl. VIIIc

W kategorii chłopców kl. V na dystansie 1000m

III miejsce:   Maciej Toporowski  kl. Vb

Ponadto wielu naszych reprezentantów uplasowało się na bardzo dobrych miejscach w pierwszej 10- tce.

Do zawodów uczniów przygotowywali : p. A.Baranowska, p. B.Antkowiak, p. M.Florek, p. E.Mowczan, p. B.Kaźmierczak, p. P.Modrzewska, p. M.Dudziak oraz p. D.Bobrek

Serdecznie gratulujemy !

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr12
im. Czesława Niemena
w Lubinie

Dyrektor
Wiesław Bartoszewicz

Wicedyrektor
Katarzyna Markowska

Wicedyrektor
Magdalena Romaniec

Adres:
ul. Szpakowa 2
59-300 Lubin
Tel/ fax 767467010, 767249570
mail: sekretariat@sp12lubin.edu.pl

Sekretariat tel./fax 767467010
poniedziałek 7:00-15:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:30-15:30
w czasie wakacji od pon do pt w godzinach 7.00 – 15.00

Pielęgniarka
tel. 767467019

poniedziałek- piątek 9:00-13:00

Intendent
tel. 767467011

Kierownik gospodarczy
tel. 767467017

Pedagog
tel. 767467014
tel. 767467015