ZAPISY DO KLAS I

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie
prosi rodziców o składanie w sekretariacie szkoły
wniosków do zapisu dziecka do klasy pierwszej
na rok szkolny 2019/2020 w terminie do 15.03.2019r.

zapisy dotyczą dzieci: rocznik 2012 (siedmiolatki)

oraz sześciolatki – rocznik 2013 (pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego
w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole,
należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z przedszkola
o realizacji przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego).

Przy zapisie proszę posiadać (do wglądu) odpis aktu urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica lub prawnego opiekuna, dokument potwierdzający nr PESEL dziecka.

Sekretariat szkoły czynny jest w godz. 730 – 1530 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek); 
środa 8
00  do   1600

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Dokumenty do pobrania: 

Zgłoszenie o przyjęcie do dziecka do SP12: ZGŁOSZENIE O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SP12 2019-2020.. (3)

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej: Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. (1) (1)