22 marca przypada Światowy Dzień Wody. To istotne wydarzenie dla każdego mieszkańca Ziemi i czas, by zwrócić uwagę na kurczące się zapasy wody pitnej, bez której życie na Ziemi nie jest możliwe. Ta ogólnoświatowa akcja ma na celu wypracowanie właściwych postaw i nawyków proekologicznych. „Każdy z nas powinien chronić wodę, cenić ją i szanować – dobrze zagospodarowana będzie służyć każdemu”.

Uczniowie najmłodszych klas obejrzeli prezentację, z której dowiedzieli się, ile jest wody na Ziemi, do czego jest ludziom potrzebna, co ją zanieczyszcza, dlaczego jest jej coraz mniej. Ich „przewodnikiem” była Elka Kropelka. Podpowiadała też, jak oszczędzać wodę. Dzieci wykonały plakaty promujące oszczędzanie wody, zawierające wiele ciekawych informacji o wodzie, podkreślające jej znaczenie w życiu ludzi, roślin i zwierząt. Dopełnieniem tych działań było obejrzenie filmów „Oszczędzaj wodę” i „Niezwykła podróż kropelki”.

Dziękujemy uczniom i wychowawcom klas: Ia, Ib, IIa, IIb i IIIb za udział
w akcji.

Zespół Promocji Zdrowia Edukacji Wczesnoszkolnej

R. Kaczmarek

E. Kowalczyk

J. Lech