W listopadzie przypada „Światowy Dzień Rzucenia Palenia”. W tym roku obchodzony był 15 listopada.

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji antynikotynowej, zorganizowanej przez Zespół Promocji Zdrowia Edukacji Wczesnoszkolnej. Głównym celem zadań w zakresie profilaktyki antytytoniowej jest propagowanie wśród dzieci działań, przyczyniających się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed niszczącymi skutkami zdrowotnymi, spowodowanymi paleniem tytoniu.

Ważnym aspektem jest również zwrócenie uwagi uczniów na konsekwencje społeczne, środowiskowe i ekonomiczne używania tytoniu i narażenia na dym tytoniowy.

W ramach przeprowadzonej akcji edukacyjnej uczniowie uczestniczyli
w lekcjach, które przybliżyły im temat szkodliwego wpływu palenia papierosów oraz wdychania dymu nikotynowego na zdrowie ludzi. Uczniowie wykonali także plakaty nawołujące do rzucenia tego nałogu.

Dziękujemy uczniom i wychowawcom klas: Ia, Ib, IIa, IIb, IIc, IIIb za udział w akcji.

Zespół Promocji Zdrowia Edukacji Wczesnoszkolnej

R.Kaczmarek

E.Kowalczyk

J.Lech