W dniach 1-5 maja 2018 r. uczniowie klasy 6a wraz z wychowawcą Małgorzatą Mierzejewską po raz pierwszy wzięli udział w warsztatach językowych EuroWeek, które organizowane są przez Europejskie Forum Młodzieży. Miejscem naszego pięciodniowego pobytu było malownicze Długopole Zdrój położone na Ziemi Kłodzkiej.

Program „Euroweek – Szkoła Liderów” jest specjalnym projektem edukacyjnym, pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy. Dodatkowym atutem jest rozwijanie najbardziej cenionych w chwili obecnej umiejętności społecznych takich jak: przewodzenie, autoprezentacja czy praca w zespole.

W trakcie szkolenia trenerzy Fundacji EuroWeek prowadzili zajęcia w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość konwersacji w języku angielskim oraz poznania krajów, kultury, zwyczajów, muzyki i tańców narodowych wolontariuszy, m.in. z Urugwaju, Nepalu, Etiopii, Armenii, Estonii, Filipin i Indonezji.

Uczniowie naszej szkoły aktywnie i z zaangażowaniem brali udział we wszystkich zajęciach prowadzonych przez wolontariuszy. Wykazywali się dużą kreatywnością i serdecznością. Nawiązali nowe znajomości oraz przyjaźnie z uczniami szkół z Poznania oraz Śmiłowa. Odważnie przełamywali bariery językowe i niejednokrotnie własne nieśmiałości. Na zakończenie pobytu nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów udziału w szkoleniu.

Dni spędzone na obozie upłynęły bardzo szybko, a forma prowadzenia zajęć pozwoliła młodzieży wykazać się niezwykłą kreatywnością i otwartością. 

Koordynator wyjazdu – nauczyciel języka angielskiego: Małgorzata Mierzejewska