Archive for Marzec, 2018

SUKCES W KONKURSIE WIEDZY O LUBINIE

15.03.2018 w Szkole Podstawowej nr 8 w Lubinie odbył się międzyszkolny świetlicowy  konkurs  „Znam swoje miasto Lubin”.  Uczestnicy odpowiadali w grupach na wylosowane pytania dotyczące zabytków, historii i życia kulturalnego naszego miasta. Niektóre z nich okazały się naprawdę trudne. Tym bardziej mamy przyjemności poinformować, że  w tym konkursie uczniowie SP 12  zajęli II miejsce.  Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z kl. III D: Zuzanna Mongiałło, OliwierHadalski, Lena Budzan. 
Każda szkoła biorąca udział w rozgrywce  otrzymała pamiątkowy dyplom, a uczestnicy dodatkowo nagrody rzeczowe. 
Opiekunem dzieci biorących udział w tym konkursie była Ewelina Pastuszka- Gajda – wychowawca świetlicy. ZWYCIĘZCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!!! 

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W LUBINIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Informuję wszystkich rodziców, zamieszkałych w obwodzie i poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 12 w Lubinie,  zainteresowanych zapisaniem swoich dzieci do naszej szkoły, że na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Lubina z dnia  31 stycznia 2018 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym  terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin:  
1. Zgodnie z § 2 w/w Zarządzenia terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 przedstawiają się następująco:

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
      1.              Złożenie przez rodziców w szkole obwodowej, zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, o którym mowa w  § 3 niniejszego zarządzenia. Do
20 marca 2018.
– godz. 1500
      2.              Złożenia przez rodziców kandydat zamieszkałego poza obwodem, wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 19 lutego 2018r. godz. 800
20 marca 2018r. – godz. 1500
23 kwietnia 2018r. godz. 800-27 kwietnia 2018r.- godz. 1500
      3.              Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjny, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59 ze zm.). Do 06 kwietnia 2018 r. Do 11 maja 2018r.
      4.              Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 13 kwietnia 2018r. – godz. 1500 05 czerwca 2018r. –godz.1500
      5.              Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 16 kwietnia 2018r.-godz 800– 19 kwietnia 2018r. – godz. 1500 06 czerwca 2018r. – godz. 800– 07 czerwca 2018r. – godz. 1500
      6.              Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 20 kwietnia 2018r. – godz. 1500 11 czerwca 2018r. –godz. 1500

 

 1. Zgodnie z § 3
 • Do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia.
 • Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej powinno zawierać:
 1. Imię, nazwisko, data urodzenia oraz nr PESEL kandydata, a w przypadku braku nr PESEL- serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. Imiona i nazwiska rodziców kandydata;
 3. Adres poczty elektronicznej i nr telefonów rodziców kandydata- o ile je posiadają.
 • Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców
  i kandydata.
 • Oświadczenie, o którym mowa w ust.3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń.
 1. Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 12 należą następujące ulice:
 • Żurawia,
 • Krucza,
 • Sportowa (od nr 50),
 • Sowia,
 • Leśna (nr parzyste od nr 24),
 • Gajowa (nr nieparzyste),
 • Ptasia (nr parzyste od 64 i nr nieparzyste od nr 75),
 • Wrzosowa (nr parzyste od nr 88 i nr nieparzyste od nr 67),
 • Jeżynowa,
 • Malinowa,
 • Jagodowa,
 • Szpakowa,
 • Krzemieniecka,
 • Brzeska,
 • Grodzieńska,
 • Zwierzyckiego nieparzyste,
 • Lwowska,
 • Piłsudskiego od nr 66,
 • Poleska,
 • Tarnopolska,
 • Wołyńska,
 • Domeyki,
 • Żytomierska.

Załączniki do pobrania:

Sukces uczniów z naszej szkoły

Dnia 19 marca 2018 r. w C. K. Muza odbył się międzyszkolny finał IV edycji Konkursu Wiedzy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubin dla klas IV szkół podstawowych. Celem konkursu było propagowanie wiedzy na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta. W finale wzięło udział 9 szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie, którzy po dwóch etapach konkursu uzyskali najwyższe wyniki za rozwiązanie testów spośród klas IV w naszej szkole: URSZULA GÓRECKA z kl. IV D, NATALIA KSIĘŻAK i ARKADIUSZ ZARZECKI z kl. IV B. Konkurs nie był łatwy. Drużyna miała za zadanie wykazać się wiedzą o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta. Odpowiadali na pytania losowane przez koło fortuny, rozwiązywali rebusy, skróty, układali hasła ekologiczne oraz segregowali odpady. Nasi reprezentanci mogli liczyć na doping swoich kolegów z klasy Ivb oraz IVd.Drużyna reprezentująca naszą szkołę zajęła II MIEJSCE! Laureaci oprócz dyplomów otrzymali wspaniałe nagrody rzeczowe oraz nagrodę pieniężną dla szkoły w wysokości 1000 zł.

Organizatorem konkursu było MPWiK, natomiast opiekunem naszej drużyny była             pani Danuta Łajewska.


Wyprawa do Wrocławia

Klasy 4b i 4d wybrały się na wycieczkę do Wrocławia. W Teatrze Lalek dzieci obejrzały baśniowe widowisko pt. „Piekło- Niebo”. Spektakl mówił o miłości i przemianach, które musimy akceptować, żeby żyć pełnią życia. Następnie klasy odwiedziły Hydropolis. Wzięły udział w warsztatach pt. „Wody słodkie i wody słone”. Wykonując doświadczenia, poznały właściwości wody oraz sposoby jej wykorzystania. To był udany wyjazd. Opiekunami klas są p. I. Pilecka i E. Zdulska.

Czesław Niemen – nasz patron

Po audycji radiowej z okazji rocznicy urodzin Czesława Niemena przyszedł czas na spotkanie dotyczące jego życia i twórczości. Dzieci z klasy 4 b oraz II a i III c gimnazjum pod opieką p. E. Zdulskiej przygotowały przedstawienie, na którym zapoznano uczniów klas młodszych z sylwetką naszego patrona. Uczniowie śpiewali piosenki, tańczyli w rytm szlagierów muzyka, recytowali wiersze C. K. Norwida- romantyka, którego Niemen ukochał. To była niezwykle radosna uroczystość.

Konkurs plastyczny „Czy mnie jeszcze pamiętasz?”

W marcu odbył się szkolny konkurs plastyczny „Czy mnie jeszcze pamiętasz?” Wspomnienie Czesława Niemena. W konkursie brali udział uczniowie drugich i trzecich klas gimnazjalnych. Jury w składzie: Joanna Kołowska, Edyta Zdulska, Dorota Kwaśniewska, wyłoniło laureatów:

I miejsce Maciejewski Maciej 2ag,

II miejsce Danysz Wiktoria 2ag,

III miejsce Soczyńska Dominika 2cg.

W konkursie wyróżnione zostały również prace Martyny Mirynowskiej 3bg i Pauliny Szlagi 2cg.

Gratulujemy!!!

MEDALISTKI W MIĘDZYSZKOLNYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

Dnia 26.03.2018 Szkoła Podstawowa nr 12 wzięła udział w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy. Naszą Szkołę reprezentowały:
Alicja Gabryś VIA, Izabela Ligudzińska VIA, Alicja Ligudzińska VIA, Patrycja Krupa VIA, Wanessa Kołodziejczak VIA, Martyna Szubert VIA, Agata Jędrych VA.

Po zaciętej rywalizacji nasze zawodniczki zajęły III miejsce.
Gorące brawa i serdeczne gratulacje dla naszych medalistek!
Funkcję trenera pełniła nauczycielka wf Patrycja Modrzewska.

Jarmark Wielkanocny – prezentacje artystyczne

Dnia 24 marca uczennice: Wiktoria Szwedo, Julia Hipp, Zofia Skrok (IV d) oraz Magdalena Urbaniak (VII c) i Wiktoria Rak (VII a) zaprezentowały swoje umiejętności wokalne podczas corocznego Jarmarku Wielkanocnego, odbywajacego się na Dużej Scenie CK Muza. Nasze reprezentantki wykonały „Laleczkę z saskiej porcelany”, „Hej, sokoły” i „Przetanczyć z tobą chcę całą noc”.
Przygotowanie muzyczne i opieka: mgr sztuki Ida Tamara Zagórska.
Dodatkowo w recytacji wierszy o tematyce Wielkiejnocy zaprezentowały się Julia Groch i Natalia Księżak z kl.IV b oraz
Agnieszka Szylko z kl. II c gimnazjum. Dziewczynki przygotowała p. E. Zdulska.
 

 

 

I Dzień Wiosny

21 marca rozegrano III WIOSENNY  TURNIEJ KLAS 4-6. W tym roku klasy uczestniczyły w rozgrywkach sportowych i kulinarnych. Mecze w dwa ognie prowadzili p. P. Modrzewska, p. E. Mowczan i p. M. Dudziak, a wśród uczestników znalazły się klasy 4b, 4c, 4d, 5c i 6a. Liczyła się dobra zabawa, współpraca w zespole i fair play, nie przyznawaliśmy więc miejsc dla zwycięzców.

 W trakcie rozgrywek część uczniów przygotowywała zdrowe przekąski dla całej klasy lub plakaty dotyczące zasad zdrowego odżywiania. Okazało się, że nasi uczniowie potrafią przygotować fantastyczne posiłki, na stołach znalazły się sałatki, barwne kanapki, koreczki, jogurty. Po prezentacji stołów z wiosennymi dekoracjami uczniowie przystąpili do wspólnego posiłku. Na stołach nie pozostał nawet okruszek…

Za pomoc w realizacji turnieju dziękujemy wszystkim zaangażowanym nauczycielom.

Organizatorzy: R. Sykulska, B. Antkowiak, J. Wróblewska

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie autorskie

15 marca w bibliotece SP 12 miało miejsce niecodzienne wydarzenie – spotkanie z panią Małgorzatą Żmijewską – pisarką, autorką bajek dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyło 28 dzieci z dwóch grup świetlicowych. Pisarka przybyła na spotkanie wraz ze swoim 8-letnim synem Szymonem, który jest pierwszym słuchaczem oraz najsurowszym cenzorem i korektorem jej bajek. Opowiedziała o swojej pasji, jaką jest twórczość literacka. Pani Małgorzata jest nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubinie. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej. Autorka przeczytała zebranym dwie bajki z najnowszego zbiorku wydanego w tym roku „Księżniczki, rycerze i smoki czyli Baśnie dla moich uczniów”. Okazało się, że bajki bardzo zaciekawiły uczniów, bo słuchali bardzo uważnie – dzieci znały odpowiedź nawet na bardzo szczegółowe pytania zadawane przez autorkę. Na zakończenie spotkania pani Małgosia wręczyła czterem najaktywniejszym uczestnikom zbiory swoich bajek. Pisarka podarowała także dwie książki z dedykacjami dla biblioteki. Spotkanie zorganizowała pani Dorota Kowalik.

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr12
im. Czesława Niemena
w Lubinie

Dyrektor
Wiesław Bartoszewicz

Wicedyrektor
Katarzyna Markowska

Wicedyrektor
Magdalena Romaniec

Adres:
ul. Szpakowa 2
59-300 Lubin
Tel/ fax 767467010, 767249570
mail: sekretariat@sp12lubin.edu.pl

Sekretariat tel./fax 767467010
poniedziałek 7:00-15:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:30-15:30
w czasie wakacji od pon do pt w godzinach 7.00 – 15.00

Pielęgniarka
tel. 767467019

poniedziałek- piątek 9:00-13:00

Intendent
tel. 767467011

Kierownik gospodarczy
tel. 767467017

Pedagog
tel. 767467014
tel. 767467015