6 lutego 2018 r. uczniowie klas III A i II A gimnazjum pojechali do Wrocławia na Uniwersytet Wrocławski na zajęcia z fizyki. Liczne doświadczenia, prezentacje i wykład dotyczyły zagadnień z magnetyzmu. Omawiano: magnesy stałe, linie pola magnetycznego, pole magnetyczne Ziemi, doświadczenie Oersteda, elektromagnesy, ferromagnetyzm, siłę Lorentza, indukcję elektromagnetyczną, silniki i prądnice.