Akcja zorganizowana była w miesiącu: październiku i listopadzie 2017 roku. Zaangażowanych było bardzo wielu uczniów naszej szkoły, zarówno młodsi, jak  i starsi. Łącznie zebrano ponad 200 kg potrzebnych rzeczy (kocy, ręczników, suchej i mokrej karmy), które zostały przekazane Fundacji dla zwierząt „PODAJ ŁAPĘ” w Lubinie.

Uczniom, którzy wzięli udział w tej akcji serdecznie dziękujemy.

Koordynatorzy akcji: D. Łajewska, K. Woźnica przy współudziale pań ze świetlicy szkolnej: K. Maciorowskiej, K. Michalik i E. Pastuszce – Gajdzie.