Archive for Wrzesień, 2017

Nowe godziny dzwonków szkolnych!

DZWONKI:

  1. 8:00- 8:45
  2. 8:55- 9:40
  3. 9:50- 10:35
  4. 10:45-11:30
  5. 11:45- 12:30
  6. 12:45- 13:30
  7. 13:35- 14:20
  8. 14:25- 15:10

Informacja dla uczniów i rodziców klas III Gimnazjum

Program FLEX (Future Leaders Exchange Program)

Zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992 r. Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA, program wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów.

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

– Podróż z miejsca zamieszkania do USA(do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA

– Małe miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych

– Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku

– Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej

– Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce

– Udział w wydarzeniach lokalnych w USA

– Ubezpieczenie medyczne( z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej).

W programie może wziąć udział uczeń III klasy gimnazjum lub pierwszej klasy liceum/technikum, który:

– ma polskie obywatelstwo;

Urodził się między 01.01.2001 a 31.12. 2002 (osoby niepełnosprawne: 15.02.2000-15.07.2003);

– zna język angielski w stopniu komunikatywnym;

Spełnia wymogi dot. Uzyskania wizy USA oraz nie spędził więcej niż 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat w USA.

Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się oraz wypełnić formularz online do aplikacji online:

http://ais.americancouncils.org/flex. – aplikację mozna wysłać do 17 października

Więcej o programie na stronie:

http://www.americancouncits.pl oraz                           http://discoverflex.org.

Zmiana godzin zebrań z rodzicami!

UWAGA RODZICE
ZMIANA GODZIN ZEBRAŃ

11 WRZEŚNIA 2017 r.

KLASY SP12   I-III – GODZINA 16:30

KLASY SP12   IV-VII – GODZINA 17:30

KLASY GIM1  II-III – GODZINA 17:30

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr12
im. Czesława Niemena
w Lubinie

Dyrektor
Wiesław Bartoszewicz

Wicedyrektor
Katarzyna Markowska

Wicedyrektor
Magdalena Romaniec

Adres:
ul. Szpakowa 2
59-300 Lubin
Tel/ fax 767467010, 767249570
mail: sekretariat@sp12lubin.edu.pl

Sekretariat tel./fax 767467010
poniedziałek 7:00-15:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:30-15:30
w czasie wakacji od pon do pt w godzinach 7.00 – 15.00

Pielęgniarka
tel. 767467019

poniedziałek- piątek 9:00-13:00

Intendent
tel. 767467011

Kierownik gospodarczy
tel. 767467017

Pedagog
tel. 767467014
tel. 767467015