Archive for Czerwiec, 2017

Wszystkim naszym Uczniom,
tym najmłodszym i tym nieco starszym,
życzymy słonecznych, radosnych 
i bezpiecznych wakacji

  Zarząd Koła Przyjaciół Dzieci

przy Szkole Podstawowej Nr 12

AKCJE EKOLOGICZNE organizowane na terenie szkoły

Zbiórka odpadów na terenie szkoły (plastikowych zakrętek, puszek, baterii i elektrodpadów) odbywa się cały rok szkolny.

Uczniowie klas: I – VI biorą udział w konkursie szkolnym WZOROWY EKOLOG, na najlepszego zbieracza odpadów. Konkurs prowadzony jest w dwóch etapach. Rozstrzygnięcie I etapu odbywa się pod koniec I półrocza, II etap kończy się pod koniec roku szkolnego.

Sprzedajemy tylko plastikowe zakrętki  i puszki .Część pieniędzy ze sprzedaży odpadów przeznaczamy na cele charytatywne (wspieramy Fundację „Dać Nadzieję” w Lubinie), drugą część przeznaczamy na nagrody dla uczniów za udział w różnych konkursach szkolnych: Wzorowy Ekolog, konkursy fotograficzne, plastyczne, organizowane konkursy w ramach obchodów ŚWIĘTA ZIEMI, FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ, EKSPERYMENT W PRZYRODZIE.

Punkty za przyniesione odpady uczniowie kl. IV – VI otrzymują na koniec I półrocza i na koniec roku szkolnego ( od 1 do 10 punktów za udział w akcjach ekologicznych).Ilość przyniesionych odpadów uczniowie odnotowują w zeszycie do korespondencji lub w zeszycie do przyrody.

Uczniowie kl. I – III przekazują informację o ilości przyniesionych odpadów wychowawcy klasy, który z kolei zapisuje tę ilość w swoich notatkach. Pod koniec I półrocza i roku szkolnego robi podsumowanie i przekazuje koordynatorowi akcji.

(Rozliczenie kosztów kontroluje dyrektor szkoły pod koniec każdego roku szkolnego).

 

               Koordynator akcji na terenie szkoły: Danuta Łajewska

 

Z okazji Najsłoneczniejszego Dnia w Roku – Dnia Dziecka

SKŁADAM WSZYSTKIM DZIECIOM NASZEGO OKRĘGU serdeczne życzenia, samych słonecznych dni, dobrych wyników w nauce i udanych wakacji w Imieniu Własnym i Naszego Stowarzyszenia – Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Z wyrazami szacunku

Kazimierz Pleśniak

Prezes Zarządu

Oddziału Miejskiego i Okręgowego TPD

w Legnicy

Kawaler Orderu Uśmiechu

Legnica, 1 czerwca 2017r.

do życzeń dołącza się Zarząd Koła Przyjaciół Dzieci przy Sp 12 w Lubinie

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr12
im. Czesława Niemena
w Lubinie

Dyrektor
Wiesław Bartoszewicz

Wicedyrektor
Katarzyna Markowska

Wicedyrektor
Magdalena Romaniec

Adres:
ul. Szpakowa 2
59-300 Lubin
Tel/ fax 767467010, 767249570
mail: sekretariat@sp12lubin.edu.pl

Sekretariat tel./fax 767467010
poniedziałek 7:00-15:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:30-15:30
w czasie wakacji od pon do pt w godzinach 7.00 – 15.00

Pielęgniarka
tel. 767467019

poniedziałek- piątek 9:00-13:00

Intendent
tel. 767467011

Kierownik gospodarczy
tel. 767467017

Pedagog
tel. 767467014
tel. 767467015