Archive for Kwiecień, 2017

BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO ŚWIAT

Koło Przyjaciół Dzieci działające przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach zaprasza wszystkich miłośników przyrody oraz bocianiego klekotu do udziału w VII konkursie plastyczno-fotograficznym  pt. „BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO  ŚWIAT”

Cele konkursu:

 • rozwijanie zdolności plastyczno-fotograficznych, wyobraźni, spostrzegawczości oraz inwencji twórczej dzieci i młodzieży zrzeszonej w Kołach Przyjaciół Dzieci;
 • zwrócenie uwagi uczestników konkursu na miejsce bociana w polskiej kulturze, krajobrazie oraz potrzebę ochrony tego ptaka;
 • rozszerzenie grona przyjaciół bociana białego;
 • integracja Kół Przyjaciół Dzieci;

Wymagania dotyczące prac konkursowych

Prace plastyczne: płaskie, format pracy – A3 lub A4, technika  – dowolna.

Prace fotograficzne przedstawiające treści związane tematycznie z konkursem: format nie mniejszy niż 15 x 25 , wykonane na papierze fotograficznym

Każda praca na odwrocie powinna zawierać:

Metryczkę oraz zgodę należy odciąć i nakleić na odwrocie pracy nadsyłanej na konkurs „BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO  ŚWIAT (załącznik)

Dane uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celach

przeprowadzenia i promocji konkursu.

 

Każda placówka  może przesłać na konkurs maksymalnie 10 prac plastycznych i fotograficznych

 

 

Kryteria oceny

 1. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę walory artystyczne (kolorystyka, kompozycja, estetyka, pomysłowość, oryginalność wykonanej pracy itp.)
 2. Prace zbiorowe nie będą oceniane.

Terminy

 1. Prace konkursowe należy nadsyłać lub dostarczyć do 29 kwietnia 2017  roku, do biura TPD Oddział Miejski w Legnicy   Orła Białego 2; 59-220 Legnica, tel/fax. 76-724-51-09  bądź bezpośrednio u organizatorów konkursu:  Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach – Niedźwiedzice 16 59-225 Chojnów, tel./fax 76-818-69-10
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi  12 maja 2017  roku
 3. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
 4. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną poinformowani  o wynikach konkursu  mailem bądź telefonicznie.
 5. Prace będą wyeksponowane podczas pikniku „Pod bocianim gniazdem” na  który zostaną zaproszeni laureaci konkursu wraz z opiekunami

Wręczenie nagród laureatom konkursu oraz osobom wyróżnionym odbędzie się 30 maja 2017 roku podczas Pikniku

METRYCZKA PRACY
 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA

 
 

KLASA , NAZWA I ADRES SZKOŁY

 

 

 
 

ZGODA

(wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni)

 

Wyrażamy zgodę na:

Udział naszego dziecka w konkursie plastycznym „BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO  ŚWIAT ogłoszonym przez Koło Przyjaciół Dzieci działające przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach.

             

             

 Data, czytelny podpis :

 

 

………………………………………

 


„Pod bocianim gniazdem” w Niedźwiedzicach

8. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W KONKURSIE

 

Metryczkę oraz zgodę należy odciąć i nakleić na odwrocie pracy nadsyłanej na konkurs „BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO  ŚWIAT

W dniu 6.04. 2017 r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pt:,, Wielkanocna ozdoba”. Rozdanie nagród dla zwycięzców poprzedzone było występem dziewczynek ze świetlicy A.

Pisanki malowane, naklejane obszywane – to prawdziwe cuda, które można było podziwiać oglądając wszystkie prace. Autorzy prac stanęli  na wysokości zadania za co bardzo dziękujemy.

Mamy także nadzieję, że w kolejnych latach zobaczymy jeszcze więcej pisanek, jajek rysowanych i króliczków wielkanocnych.

Dziękujemy za zaangażowanie – wychowawcy świetlicy 🙂

Dnia 7.04.2017 r. w Zespole Szkół nr 3 odbyło się rozstrzygnięcie konkursu recytatorskiego pt:,, W zdrowym ciele – zdrowy duch”.

W konkursie wzięły udział dzieci z różnych szkół.

Naszą szkołę dzielnie reprezentowała Zuzanna Mongiałło z klasy II D. Zuzia zarecytowała wiersz pt:,, Daj sercu pracować” za co została wyróżniona. 

Chcemy również podkreślić, że Zuzia w dniu konkursu jechała na ZIELONĄ SZKOŁĘ co nie przeszkodziło jej stawić się  na konkurs o godz. 9:30 w Zespole Szkół Nr 3.

Brawo dla Zuzi za chęci i odwagę !!!

                                                           Joanna Łajewska

30 marca 2017 r. naszą szkołę odwiedził Pan Mikołaj Łajewski – Ratownik Medyczny pracujący w Pogotowiu Ratunkowym  w Legnicy i we Wrocławiu.

Na spotkaniu ratownik udzielał instruktażu , oraz zademonstrował tok postępowania podczas pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Pan Mikołaj uświadomiał uczniom na czym polega jego praca i jak należy zachowywać się w nagłych wypadkach do momentu pojawienia się wykwalifikowanych służb ratunkowych. Przypomniał dzieciom telefony alarmowe i wytłumaczył, że jak najszybsza pierwsza pomoc ma znaczący wpływ na zdrowie i życie człowieka.

Po omówieniu zasad uczniowie bardzo aktywnie brali udział wykonując podstawowe czynności ratownicze pod fachowym okiem ratownika medycznego.

Po zakończonym pokazie dzieciom został rozdany ,,drobny” sprzęt medyczny .

Joanna Łajewska

PODZIĘKOWANIE ZA ŚWIĄTECZNĄ POMOC!

Zarząd Koła Przyjaciół Dzieci przy SP 12 w Lubinie, składa serdeczne podziękowania Rodzicom, Nauczycielom i Uczniom, przygotowali przepiękne arcydzieła na nasz kiermasz świąteczny. (O środkach pozyskanych podczas tej imprezy będziemy informować podczas zebrań z Rodzicami).

Wyrażamy szczególne słowa podziękowania Rodzicom, którzy poświęcili swój drogocenny, przedświąteczny czas i dyżurowali przy sprzedaży ozdób, a więc:

 

Pani Olenie Schmidt, Pani Edycie Braszczok, Pani Marcie Zajączkowskiej, Pani Joannie Ziółkowskiej, Pani Ewie Kozyrze, Pani Agnieszce Szefer, Pani Katarzyna Świątkowskiej oraz Pani Izabeli Dorożyńskiej.

Informujemy, ponadto, że dzięki Państwa świątecznej pomocy oraz wsparciu Firmy „Alter” z Lubina, mogliśmy obdarować „Zajączkiem” 14 podopiecznych Koła.

 

Za każdą pomoc jeszcze raz serdecznie dziękujemy i składamy Państwu wiosenne życzenia:

 

Aby Wielkanoc zachłysnęła szczególną tradycją

i czasem spędzonym w serdecznej, rodzinnej atmosferze.

By ucieszyła serca, umocniła wiarę, a wraz z odradzającym się życiem,

wniosła w Państwa dom nadzieję

i podniosła na duchu wszystkich jego Mieszkańców.

Dnia 8.04 w CK Muza uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się na corocznym Jarmarku Wielkanocnym. Tercet wokalny w składzie: Szymon Dziemirowicz, Krystian Gimel oraz Zuzia Dzierżek z kl. IV A wykonał pieśń ludową „Ty pójdziesz górą”, natomiast Magdalena Urbaniak z kl. VI C zaśpiewała wzruszającą piosenkę „List do mamy” z repertuaru Violetty Villas. Oba występy bardzo podobały się publiczności i godnie reprezentowały nasza szkołę. 

Przygotowanie muzyczne i opieka: mgr sztuki Ida Tamara Zagórska
Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr12
im. Czesława Niemena
w Lubinie

Dyrektor
Wiesław Bartoszewicz

Wicedyrektor
Katarzyna Markowska

Wicedyrektor
Magdalena Romaniec

Adres:
ul. Szpakowa 2
59-300 Lubin
Tel/ fax 767467010, 767249570
mail: sekretariat@sp12lubin.edu.pl

Sekretariat tel./fax 767467010
poniedziałek 7:00-15:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:30-15:30
w czasie wakacji od pon do pt w godzinach 7.00 – 15.00

Pielęgniarka
tel. 767467019

poniedziałek- piątek 9:00-13:00

Intendent
tel. 767467011

Kierownik gospodarczy
tel. 767467017

Pedagog
tel. 767467014
tel. 767467015